Euroopa Liit

EL slaidides

See lehekülg sisaldab visuaalseid materjale – slaidiesitlusi – mis illustreerivad ELi erinevaid aspekte.

Need slaidid võivad olla kasulikud õpetajatele, ELi probleemidega tegelevatele inimestele, õpilastele ja igaühele, kes soovib ELi kohta esitlust koostada.

Need sisaldavad selgeid selgitusi selle kohta, mis on Euroopa Liit, millega see tegeleb ja kuidas toimib.

Võite slaide kasutada tasuta ja autoriõiguste piiranguteta ning neid omal vastutusel muuta.

Kõik slaidid ühes failis

Põhiline teave ELi kohta

Euroopa Liit – 500 miljonit inimest ja 28 liikmesriiki

Allalaadimine

Euroopa Liidu rajajad

Allalaadimine

Euroopa Liidu sümbolid

Allalaadimine

24 ametlikku keelt

Allalaadimine

Laienemine – kuuest riigist kahekümne seitsmeni

Allalaadimine

Suur laienemine: ida ja lääne ühendamine

Allalaadimine

Kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid

Allalaadimine

Lepingud – seadusel põhineva demokraatliku koostöö alus

Allalaadimine

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

Allalaadimine

Peamised Euroopat iseloomustavad arvandmed

ELi rahvaarv, võrreldes ülejäänud maailmaga

Allalaadimine

ELi pindala võrreldes ülejäänud maailmaga

Allalaadimine

Kui rikas on EL võrrelduna ülejäänud maailmaga

Allalaadimine

ELi liikmesriikide pindala

Allalaadimine

ELi liikmesriikide rahvaarv

Allalaadimine

SKP elaniku kohta: jõukuse levik

Allalaadimine

ELi tegevus ja saavutused

Euroopa majandus: koos tugevam

Allalaadimine

Kümme prioriteeti Euroopa jaoks

Allalaadimine

Investeerimisplaan Euroopa jaoks

Allalaadimine

Pangaliit: turvalised ja usaldusväärsed pangad

Allalaadimine

Kuidas EL oma raha kulutab

Allalaadimine

Kliimamuutused – üleilmne probleem

Allalaadimine

Energiaallikad muutuvas maailmas

Allalaadimine

Teadusuuringud - investeerimine teadmistepõhisesse ühiskonda

Allalaadimine

Solidaarsus tegelikkuses – ELi ühtekuuluvuspoliitika

Allalaadimine

Euro – eurooplaste ühisraha

Allalaadimine

Võitlus inflatsiooniga

Allalaadimine

The single market: freedom of choice

Allalaadimine

Liikumisvabadus

Allalaadimine

Odavam mobiilside välisriikides

Allalaadimine

Välismaal õppimine

Allalaadimine

Tervise ja keskkonnatingimuste parandamine

Allalaadimine

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala

Allalaadimine

EL – rahu ja jõukuse eksportija

Allalaadimine

EL – oluline jõud kaubanduses

Allalaadimine

EL on suurim arenguabi andja maailmas

Allalaadimine

Tarbijate õiguste kaitse

Allalaadimine

Sugude võrdõiguslikkus

Allalaadimine

Kuidas EL toimib

Kolm peamist institutsiooni

Allalaadimine

ELi institutsioonid

Allalaadimine

Kuidas valmivad ELi õigusaktid

Allalaadimine

Euroopa Parlament – inimeste hääl

Allalaadimine

Euroopa poliitilised fraktsioonid

Allalaadimine

Euroopa Liidu Nõukogu – liikmesriikide häälekandja

Allalaadimine

Euroopa Liidu nõukogu – kuidas nad hääletavad

Allalaadimine

Euroopa Ülemkogu tippkohtumine

Allalaadimine

Välisasjade ja julgeoleku kõrge esindaja

Allalaadimine

Euroopa Komisjon – ühiste huvide edendaja

Allalaadimine

Euroopa Kohus – õigusjärelevalve teostaja

Allalaadimine

Euroopa Ombudsman

Allalaadimine

Euroopa Kontrollikoda – raha otstarbekas paigutamine

Allalaadimine

Euroopa Keskpank – euro haldaja

Allalaadimine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee: kodanikuühiskonna hääl

Allalaadimine

Regioonide Komitee – kohalike omavalitsuste hääl

Allalaadimine

EL-is töötavad tsiviilteenistujad

Allalaadimine

ELiga suhtlemine

Allalaadimine

Back to top