Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΕ σε διαφάνειες

Η ΕΕ σε διαφάνειες

Αυτή η σελίδα περιέχει οπτικό υλικό - παρουσιάσεις διαφανειών - όπου εικονογραφούνται διάφορες πτυχές της ΕΕ.

Αυτές οι διαφάνειες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, ομιλητές επί θεμάτων της ΕΕ, σπουδαστές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να κάνει μια παρουσίαση για την ΕΕ.

Εξηγούν με σαφή τρόπο τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει και πώς λειτουργεί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαφάνειες χωρίς να υπάρχουν τέλη ή περιορισμοί πνευματικής ιδιοκτησίας, και να τις τροποποιήσετε με δική σας ευθύνη.

όλες οι διαφάνειες

 

Back to top