Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΕ σε διαφάνειες

Η ΕΕ σε διαφάνειες

Αυτή η σελίδα περιέχει οπτικό υλικό - παρουσιάσεις διαφανειών - όπου εικονογραφούνται διάφορες πτυχές της ΕΕ.

Αυτές οι διαφάνειες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, ομιλητές επί θεμάτων της ΕΕ, σπουδαστές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να κάνει μια παρουσίαση για την ΕΕ.

Εξηγούν με σαφή τρόπο τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει και πώς λειτουργεί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαφάνειες χωρίς να υπάρχουν τέλη ή περιορισμοί πνευματικής ιδιοκτησίας, και να τις τροποποιήσετε με δική σας ευθύνη.

όλες οι διαφάνειες

Τα θεμέλια για μια Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι – 28 χώρες

Τηλεφορτώσεις

Ιδρυτές

Τηλεφορτώσεις

Τα σύμβολα της ΕΕ

Τηλεφορτώσεις

24 επίσημες γλώσσες

Τηλεφορτώσεις

Διεύρυνση: από τις έξι στις 28 χώρες

Τηλεφορτώσεις

Η μεγάλη διεύρυνση Η ένωση Ανατολής και Δύσης

Τηλεφορτώσεις

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τηλεφορτώσεις

Οι συνθήκες: θεμέλιο μιας θεσμοθετημένης δημοκρατικής συνεργασίας

Τηλεφορτώσεις

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Τηλεφορτώσεις

Μερικά βασικά στοιχεία για την Ευρώπη

Ο πληθυσμός της ΕΕ κοιτάζοντας τον παγκόσμιο χάρτη

Τηλεφορτώσεις

Η έκταση της ΕΕ κοιτάζοντας τον παγκόσμιο χάρτη

Τηλεφορτώσεις

Πόσο πλούσια είναι η ΕΕ κοιτάζοντας τον παγκόσμιο χάρτη;

Τηλεφορτώσεις

Έκταση των κρατών μελών της ΕΕ

Τηλεφορτώσεις

Πληθυσμός των κρατών μελών της ΕΕ

Τηλεφορτώσεις

ΑΕγχΠ ανά κάτοικο: η κατανομή του πλούτου

Τηλεφορτώσεις

Δραστηριότητες και επιτεύγματα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή οικονομία: ισχυρότερη μαζί

Τηλεφορτώσεις

Δέκα προτεραιότητες για την Ευρώπη

Τηλεφορτώσεις

Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη

Τηλεφορτώσεις

Τραπεζική ένωση: ασφαλείς και αξιόπιστες τράπεζες

Τηλεφορτώσεις

Πώς δαπανώνται τα χρήματα της ΕΕ;

Τηλεφορτώσεις

Κλιματική αλλαγή: μια παγκόσμια πρόκληση

Τηλεφορτώσεις

Ενεργειακές πηγές σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Τηλεφορτώσεις

Έρευνα: επενδύοντας στην κοινωνία της γνώσης

Τηλεφορτώσεις

Αλληλεγγύη στην πράξη: η πολιτική συνοχής της ΕΕ

Τηλεφορτώσεις

Ευρώ: το ενιαίο νόμισμα των Ευρωπαίων

Τηλεφορτώσεις

Καταπολέμηση του πληθωρισμού

Τηλεφορτώσεις

Η ενιαία αγορά: ελευθερία επιλογών

Τηλεφορτώσεις

Ελεύθερη κυκλοφορία

Τηλεφορτώσεις

Φθηνότερο κινητό στο εξωτερικό

Τηλεφορτώσεις

Σπουδές στο εξωτερικό

Τηλεφορτώσεις

Βελτίωση της υγείας και του περιβάλλοντος

Τηλεφορτώσεις

Η ΕΕ: χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Τηλεφορτώσεις

Η ΕΕ: εξαγωγέας ειρήνης και ευημερίας

Τηλεφορτώσεις

Η ΕΕ – μια σημαντική εμπορική δύναμη

Τηλεφορτώσεις

Η ΕΕ: ο σημαντικότερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως

Τηλεφορτώσεις

Προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Τηλεφορτώσεις

Ισότητα μεταξύ των φύλων

Τηλεφορτώσεις

Πώς λειτουργεί η ΕΕ

Τρεις πρωταγωνιστές

Τηλεφορτώσεις

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Τηλεφορτώσεις

Πώς νομοθετεί η ΕΕ;

Τηλεφορτώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: η φωνή των πολιτών

Τηλεφορτώσεις

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες

Τηλεφορτώσεις

Συμβούλιο των Υπουργών - η φωνή των Κρατών Μελών

Τηλεφορτώσεις

Συμβούλιο Υπουργών – πώς ψηφίζουν

Τηλεφορτώσεις

Σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Τηλεφορτώσεις

Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

Τηλεφορτώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: προώθηση του κοινού συμφέροντος

Τηλεφορτώσεις

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: προάσπιση του νόμου

Τηλεφορτώσεις

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια

Τηλεφορτώσεις

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: τα χρήματά σας πιάνουν τόπο

Τηλεφορτώσεις

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: διαχείριση του ευρώ

Τηλεφορτώσεις

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: η φωνή της κοινωνίας των πολιτών

Τηλεφορτώσεις

Η Επιτροπή των Περιφερειών: η φωνή της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τηλεφορτώσεις

Δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται για την ΕΕ

Τηλεφορτώσεις

Επικοινωνία με την ΕΕ

Τηλεφορτώσεις

Back to top