European Union website, the official EU website

EU i slides

Denne side indeholder visuelt materiale – diaspræsentationer – som illustrerer forskellige aspekter af EU.

Disse dias kan være et nyttigt værktøj for lærere, talere om EU-spørgsmål, studerende og enhver, der er interesseret i at holde foredrag om EU.

De indeholder en klar redegørelse for, hvad Den Europæiske Union er, hvad den gør, og hvordan den fungerer.

Du kan anvende diassene gratis og uden ophavsretlige begrænsninger, og du kan ændre dem på eget ansvar.

Alle dias i én fil

Grundlaget for EU


Den Europæiske Union: 500 millioner mennesker – 28 lande

Download


Grundlæggere

Download


EU’s symboler

Download


24 officielle sprog

Download


Udvidelse af EU – fra 6 til 28 lande

Download


Den store udvidelse: forening af Øst og Vest

Download


Kandidatlande og potentielle kandidatlande

Download


Traktaterne – retsgrundlaget for demokratisk samarbejde

Download


EU's charter om grundlæggende rettigheder

Download

EU i tal


EU's befolkning i forhold til resten af verden

Download


EU’s areal i forhold til resten af verden

Download


Hvor rigt er EU i forhold til resten af verden?

Download


Hvor store er EU-landene?

Download


Hvor mange mennesker bor der i EU?

Download


BNP pr. indbygger: velstandens fordeling

Download

EU's aktiviteter og resultater


Den europæiske økonomi: Sammen er vi stærkere

Download


Ti prioriteter for Europa

Download


En investeringsplan for Europa

Download


Bankunion: sikre og pålidelige banker

Download


Hvad går EU’s penge til?

Download


Klimaændringer – en global udfordring

Download


Energi til en verden i forandring

Download


Forskning – investering i videnssamfundet

Download


Solidaritet i praksis – EU’s samhørighedspolitik

Download


Euroen – en fælles europæisk valuta

Download


Stop for inflation

Download


Det indre marked – valgfrihed

Download


EU uden grænser

Download


Lavere priser på brug af mobiltelefoner i udlandet

Download


Studier i udlandet

Download


Bedre sundhed og miljø

Download


Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Download


EU spreder fred og velstand i verden

Download


EU – en kommerciel stormagt

Download


EU er verdens største bistandsdonor

Download


Beskyttelse af forbrugerrettigheder

Download


Kønsligestilling

Download

Sådan fungerer EU


Tre nøglespillere

Download


EU’s institutioner

Download


Sådan bliver EU’s love til

Download


Europa-Parlamentet – folkets stemme

Download


De europæiske politiske partier

Download


Ministerrådet – medlemsstaternes stemme

Download


Ministerrådet – sådan stemmer de

Download


EU-topmøde – Det Europæiske Råd

Download


Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Download


Europa-Kommissionen – varetager fælles interesser

Download


Domstolen – lovens vogter

Download


Den Europæiske Ombudsmand

Download


Den Europæiske Revisionsret – valuta for pengene

Download


Den Europæiske Centralbank – euroens forvalter

Download


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – civilsamfundets stemme

Download


Regionsudvalget – de lokale myndigheders stemme

Download


Tjenestemænd ansat ved EU

Download


Kontakt EU

Download