Europæiske Union

EU i slides

Denne side indeholder visuelt materiale – diaspræsentationer – som illustrerer forskellige aspekter af EU.

Disse dias kan være et nyttigt værktøj for lærere, talere om EU-spørgsmål, studerende og enhver, der er interesseret i at holde foredrag om EU.

De indeholder en klar redegørelse for, hvad Den Europæiske Union er, hvad den gør, og hvordan den fungerer.

Du kan anvende diassene gratis og uden ophavsretlige begrænsninger, og du kan ændre dem på eget ansvar.

Alle dias i én fil

Grundlaget for EU

Den Europæiske Union: 500 millioner mennesker – 28 lande

Download

Grundlæggere

Download

EU’s symboler

Download

24 officielle sprog

Download

Udvidelse af EU – fra 6 til 28 lande

Download

Den store udvidelse: forening af Øst og Vest

Download

Kandidatlande og potentielle kandidatlande

Download

Traktaterne – retsgrundlaget for demokratisk samarbejde

Download

EU's charter om grundlæggende rettigheder

Download

EU i tal

EU's befolkning i forhold til resten af verden

Download

EU’s areal i forhold til resten af verden

Download

Hvor rigt er EU i forhold til resten af verden?

Download

Hvor store er EU-landene?

Download

Hvor mange mennesker bor der i EU?

Download

BNP pr. indbygger: velstandens fordeling

Download

EU's aktiviteter og resultater

Den europæiske økonomi: Sammen er vi stærkere

Download

Ti prioriteter for Europa

Download

En investeringsplan for Europa

Download

Bankunion: sikre og pålidelige banker

Download

Hvad går EU’s penge til?

Download

Klimaændringer – en global udfordring

Download

Energi til en verden i forandring

Download

Forskning – investering i videnssamfundet

Download

Solidaritet i praksis – EU’s samhørighedspolitik

Download

Euroen – en fælles europæisk valuta

Download

Stop for inflation

Download

Det indre marked – valgfrihed

Download

EU uden grænser

Download

Lavere priser på brug af mobiltelefoner i udlandet

Download

Studier i udlandet

Download

Bedre sundhed og miljø

Download

Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Download

EU spreder fred og velstand i verden

Download

EU – en kommerciel stormagt

Download

EU er verdens største bistandsdonor

Download

Beskyttelse af forbrugerrettigheder

Download

Kønsligestilling

Download

Sådan fungerer EU

Tre nøglespillere

Download

EU’s institutioner

Download

Sådan bliver EU’s love til

Download

Europa-Parlamentet – folkets stemme

Download

De europæiske politiske partier

Download

Ministerrådet – medlemsstaternes stemme

Download

Ministerrådet – sådan stemmer de

Download

EU-topmøde – Det Europæiske Råd

Download

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Download

Europa-Kommissionen – varetager fælles interesser

Download

Domstolen – lovens vogter

Download

Den Europæiske Ombudsmand

Download

Den Europæiske Revisionsret – valuta for pengene

Download

Den Europæiske Centralbank – euroens forvalter

Download

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – civilsamfundets stemme

Download

Regionsudvalget – de lokale myndigheders stemme

Download

Tjenestemænd ansat ved EU

Download

Kontakt EU

Download

Back to top