Evropská unie

Prezentace o EU

Tato stránka obsahuje vizuální materiály – prezentace, které znázorňují různé aspekty EU.

Tyto prezentace se mohou stát užitečným nástrojem pro učitele, řečníky debatující o otázkách ohledně EU, studenty nebo kohokoli, kdo má zájem prezentovat jakákoli fakta o EU.

Nabízejí jasné odpovědi na otázky, co je Evropská unie, co je smyslem její činnosti a jak funguje.

Na používání prezentací se nevztahují žádné poplatky ani omezení spojená s autorskými právy a lze je na vlastní zodpovědnost upravovat.

Celá prezentace v jednom souboru

Základy Unie

Evropská unie: 500 milionů obyvatel – 28 zemí

Ke stažení

Zakladatelé

Ke stažení

Symboly EU

Ke stažení

24 úředních jazyků

Ke stažení

Rozšíření: z šesti na 28 zemí

Ke stažení

Velké rozšíření: sjednocení východu a západu

Ke stažení

Kandidátské země a potenciální kandidáti

Ke stažení

Demokratická spolupráce států EU stojí na právních základech - smlouvách

Ke stažení

Listina základních práv EU

Ke stažení

Několik nejdůležitějších čísel o EU

Obyvatelstvo EU ve srovnání se zbytkem světa

Ke stažení

Rozloha EU ve srovnání se zbytkem světa

Ke stažení

Jak bohatá je EU v porovnání s ostatními zeměmi?

Ke stažení

How big are the EU countries?

Ke stažení

Kolik mají země EU obyvatel?

Ke stažení

HDP na obyvatele: distribuce bohatství

Ke stažení

Činnost a úspěchy EU

Evropská ekonomika: společně jsme silnější

Ke stažení

Deset priorit pro Evropu

Ke stažení

Plán investic pro Evropu

Ke stažení

Bankovní unie: bezpečné a spolehlivé banky

Ke stažení

Jak EU utrácí své peníze?

Ke stažení

Změna klimatu– výzva pro celý svět

Ke stažení

Současné zdroje energie

Ke stažení

Výzkum a investice do společnosti založené na znalostech

Ke stažení

Solidarita v praxi - evropská politika soudržnosti

Ke stažení

Euro – měna Evropanů

Ke stažení

Boj s inflací

Ke stažení

Jednotný trh a svoboda volby

Ke stažení

Svoboda pohybu

Ke stažení

Levnější používání mobilního telefonu v cizině

Ke stažení

Studium v zahraničí

Ke stažení

Zdravější život a životní prostředí

Ke stažení

Svoboda, bezpečnost a spravedlnost v EU

Ke stažení

EU bojuje za mír a napomáhá ostatním k prosperitě

Ke stažení

EU – významná obchodní mocnost

Ke stažení

EU ve světě poskytuje nejvíce rozvojové pomoci

Ke stažení

Ochrana práv spotřebitelů

Ke stažení

Rovnost žen a mužů

Ke stažení

Jak funguje EU

Tři hlavní orgány

Ke stažení

Instituce EU

Ke stažení

Jak vznikají právní předpisy EU

Ke stažení

Evropský parlament – hlas občanů

Ke stažení

Evropské politické strany

Ke stažení

Rada ministrů – hlas členských států

Ke stažení

Rada ministrů – způsob hlasování

Ke stažení

Summit Evropské rady

Ke stažení

Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Ke stažení

Evropská komise – prosazování společných zájmů

Ke stažení

Soudní dvůr – prosazování práva

Ke stažení

Evropská ombudsmanka

Ke stažení

Účetní dvůr – kontrola výdajů

Ke stažení

Evropská centrální banka – fungování eura

Ke stažení

Evropský hospodářský a sociální výbor - hlas občanské společnosti

Ke stažení

Výbor regionů – hlas místní správy

Ke stažení

Státní zaměstnanci pracující pro EU

Ke stažení

Jak kontaktovat EU

Ke stažení

Back to top