European Union website, the official EU website

Prezentace o EU

Tato stránka obsahuje vizuální materiály – prezentace, které znázorňují různé aspekty EU.

Tyto prezentace se mohou stát užitečným nástrojem pro učitele, řečníky debatující o otázkách ohledně EU, studenty nebo kohokoli, kdo má zájem prezentovat jakákoli fakta o EU.

Nabízejí jasné odpovědi na otázky, co je Evropská unie, co je smyslem její činnosti a jak funguje.

Na používání prezentací se nevztahují žádné poplatky ani omezení spojená s autorskými právy a lze je na vlastní zodpovědnost upravovat.

Celá prezentace v jednom souboru

Základy Unie


Evropská unie: 500 milionů obyvatel – 28 zemí

Ke stažení


Zakladatelé

Ke stažení


Symboly EU

Ke stažení


24 úředních jazyků

Ke stažení


Rozšíření: z šesti na 28 zemí

Ke stažení


Velké rozšíření: sjednocení východu a západu

Ke stažení


Kandidátské země a potenciální kandidáti

Ke stažení


Demokratická spolupráce států EU stojí na právních základech - smlouvách

Ke stažení


Listina základních práv EU

Ke stažení

Několik nejdůležitějších čísel o EU


Obyvatelstvo EU ve srovnání se zbytkem světa

Ke stažení


Rozloha EU ve srovnání se zbytkem světa

Ke stažení


Jak bohatá je EU v porovnání s ostatními zeměmi?

Ke stažení


How big are the EU countries?

Ke stažení


Kolik mají země EU obyvatel?

Ke stažení


HDP na obyvatele: distribuce bohatství

Ke stažení

Činnost a úspěchy EU


Evropská ekonomika: společně jsme silnější

Ke stažení


Deset priorit pro Evropu

Ke stažení


Plán investic pro Evropu

Ke stažení


Bankovní unie: bezpečné a spolehlivé banky

Ke stažení


Jak EU utrácí své peníze?

Ke stažení


Změna klimatu– výzva pro celý svět

Ke stažení


Současné zdroje energie

Ke stažení


Výzkum a investice do společnosti založené na znalostech

Ke stažení


Solidarita v praxi - evropská politika soudržnosti

Ke stažení


Euro – měna Evropanů

Ke stažení


Boj s inflací

Ke stažení


Jednotný trh a svoboda volby

Ke stažení


Svoboda pohybu

Ke stažení


Levnější používání mobilního telefonu v cizině

Ke stažení


Studium v zahraničí

Ke stažení


Zdravější život a životní prostředí

Ke stažení


Svoboda, bezpečnost a spravedlnost v EU

Ke stažení


EU bojuje za mír a napomáhá ostatním k prosperitě

Ke stažení


EU – významná obchodní mocnost

Ke stažení


EU ve světě poskytuje nejvíce rozvojové pomoci

Ke stažení


Ochrana práv spotřebitelů

Ke stažení


Rovnost žen a mužů

Ke stažení

Jak funguje EU


Tři hlavní orgány

Ke stažení


Instituce EU

Ke stažení


Jak vznikají právní předpisy EU

Ke stažení


Evropský parlament – hlas občanů

Ke stažení


Evropské politické strany

Ke stažení


Rada ministrů – hlas členských států

Ke stažení


Rada ministrů – způsob hlasování

Ke stažení


Summit Evropské rady

Ke stažení


Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Ke stažení


Evropská komise – prosazování společných zájmů

Ke stažení


Soudní dvůr – prosazování práva

Ke stažení


Evropská ombudsmanka

Ke stažení


Účetní dvůr – kontrola výdajů

Ke stažení


Evropská centrální banka – fungování eura

Ke stažení


Evropský hospodářský a sociální výbor - hlas občanské společnosti

Ke stažení


Výbor regionů – hlas místní správy

Ke stažení


Státní zaměstnanci pracující pro EU

Ke stažení


Jak kontaktovat EU

Ke stažení