Европейски съюз

ЕС в слайдове

ЕС в слайдове

Тази страница съдържа визуални материали – презентации в слайдове – илюстриращи различните аспекти на ЕС.

Слайдовете могат да бъдат полезен инструмент за преподаватели, лектори по въпросите на ЕС, студенти и всеки, който има желание да направи презентация за ЕС.

Те предлагат ясни обяснения какво представлява Европейският съюз, какво прави и как функционира.

Можете да използвате слайдовете безплатно, без ограничения по отношение на авторските права, и да ги променяте на Ваша отговорност.

Всички слайдове в един файл

Основа за Съюза

Европейски съюз: 500 млн. души – 28 държави

Изтегляния

Основатели

Изтегляния

Символите на ЕС

Изтегляния

24 официални езика

Изтегляния

Разширяване: от шест до 28 държави

Изтегляния

Голямото разширяване: обединяване на Изтока и Запада

Изтегляния

Държави кандидатки и потенциални кандидатки

Изтегляния

Договорите – демократично сътрудничество, основано на закона

Изтегляния

Харта на основните права на ЕС

Изтегляния

Основни данни за Европа

Населението на ЕС в сравнение с останалата част на света

Изтегляния

Площта на ЕС в сравнение с останалата част на света

Изтегляния

Богатството на ЕС и на други държави

Изтегляния

Площ на страните от ЕС

Изтегляния

Колко души живеят в ЕС?

Изтегляния

БВП на глава от населението: разпределение на богатството

Изтегляния

Дейности и постижения на ЕС

Европейската икономика: по-силни заедно

Изтегляния

Десет приоритета за Европа

Изтегляния

Инвестиционен план за Европа

Изтегляния

Банков съюз: сигурни и надеждни банки

Изтегляния

Как ЕС разпределя бюджета си?

Изтегляния

Изменение на климата – глобално предизвикателство

Изтегляния

Енергийни източници в един променящ се свят

Изтегляния

Изследователска дейност – инвестиции в обществото на знанието

Изтегляния

Солидарност в действие: европейска политика на сближаване

Изтегляния

Еврото – единна европейска валута

Изтегляния

Справяне с инфлацията

Изтегляния

Единен пазар: свобода на избора

Изтегляния

Свобода на движение

Изтегляния

По-евтини мобилни услуги в чужбина

Изтегляния

Обучение в чужбина

Изтегляния

Подобряване на здравето и околната среда

Изтегляния

Зона на свобода, сигурност и правосъдие

Изтегляния

ЕС: носител на мир и просперитет

Изтегляния

ЕС – основна търговска сила

Изтегляния

ЕС предоставя най-голяма част от помощта за развитие в света

Изтегляния

Защита на правата на потребителите

Изтегляния

Равенство между жените и мъжете

Изтегляния

Как функционира ЕС

Три главни действащи лица

Изтегляния

Институциите на ЕС

Изтегляния

Как се създават европейските закони

Изтегляния

Европейски парламент – гласът на гражданите

Изтегляния

Европейските политически партии

Изтегляния

Съвет на министрите – гласът на държавите членки

Изтегляния

Съвет на министрите – как гласуват те

Изтегляния

Европейски съвет - среща на върха

Изтегляния

Върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Изтегляния

Европейска комисия – защита на общия интерес

Изтегляния

Европейски съд – защита на закона

Изтегляния

Европейски омбудсман

Изтегляния

Европейска сметна палата: отговорно използване на вашите пари

Изтегляния

Европейска централна банка: управление на еврото

Изтегляния

Европейски икономически и социален комитет: гласът на гражданското общество

Изтегляния

Комитет на регионите: гласът на местните управителни органи

Изтегляния

Служители, работещи за ЕС

Изтегляния

Как можете да се свържете с ЕС

Изтегляния