Европейски съюз

ЕС в слайдове

ЕС в слайдове

Тази страница съдържа визуални материали – презентации в слайдове – илюстриращи различните аспекти на ЕС.

Слайдовете могат да бъдат полезен инструмент за преподаватели, лектори по въпросите на ЕС, студенти и всеки, който има желание да направи презентация за ЕС.

Те предлагат ясни обяснения какво представлява Европейският съюз, какво прави и как функционира.

Можете да използвате слайдовете безплатно, без ограничения по отношение на авторските права, и да ги променяте на Ваша отговорност.

Всички слайдове в един файл

Основа за Съюза


Европейски съюз: 500 млн. души – 28 държави

Изтегляния


Основатели

Изтегляния


Символите на ЕС

Изтегляния


24 официални езика

Изтегляния


Разширяване: от шест до 28 държави

Изтегляния


Голямото разширяване: обединяване на Изтока и Запада

Изтегляния


Държави кандидатки и потенциални кандидатки

Изтегляния


Договорите – демократично сътрудничество, основано на закона

Изтегляния


Харта на основните права на ЕС

Изтегляния

Основни данни за Европа


Населението на ЕС в сравнение с останалата част на света

Изтегляния


Площта на ЕС в сравнение с останалата част на света

Изтегляния


Богатството на ЕС и на други държави

Изтегляния


Площ на страните от ЕС

Изтегляния


Колко души живеят в ЕС?

Изтегляния


БВП на глава от населението: разпределение на богатството

Изтегляния

Дейности и постижения на ЕС


Европейската икономика: по-силни заедно

Изтегляния


Десет приоритета за Европа

Изтегляния


Инвестиционен план за Европа

Изтегляния


Банков съюз: сигурни и надеждни банки

Изтегляния


Как ЕС разпределя бюджета си?

Изтегляния


Изменение на климата – глобално предизвикателство

Изтегляния


Енергийни източници в един променящ се свят

Изтегляния


Изследователска дейност – инвестиции в обществото на знанието

Изтегляния


Солидарност в действие: европейска политика на сближаване

Изтегляния


Еврото – единна европейска валута

Изтегляния


Справяне с инфлацията

Изтегляния


Единен пазар: свобода на избора

Изтегляния


Свобода на движение

Изтегляния


По-евтини мобилни услуги в чужбина

Изтегляния


Обучение в чужбина

Изтегляния


Подобряване на здравето и околната среда

Изтегляния


Зона на свобода, сигурност и правосъдие

Изтегляния


ЕС: носител на мир и просперитет

Изтегляния


ЕС – основна търговска сила

Изтегляния


ЕС предоставя най-голяма част от помощта за развитие в света

Изтегляния


Защита на правата на потребителите

Изтегляния


Равенство между жените и мъжете

Изтегляния

Как функционира ЕС


Три главни действащи лица

Изтегляния


Институциите на ЕС

Изтегляния


Как се създават европейските закони

Изтегляния


Европейски парламент – гласът на гражданите

Изтегляния


Европейските политически партии

Изтегляния


Съвет на министрите – гласът на държавите членки

Изтегляния


Съвет на министрите – как гласуват те

Изтегляния


Европейски съвет - среща на върха

Изтегляния


Върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Изтегляния


Европейска комисия – защита на общия интерес

Изтегляния


Европейски съд – защита на закона

Изтегляния


Европейски омбудсман

Изтегляния


Европейска сметна палата: отговорно използване на вашите пари

Изтегляния


Европейска централна банка: управление на еврото

Изтегляния


Европейски икономически и социален комитет: гласът на гражданското общество

Изтегляния


Комитет на регионите: гласът на местните управителни органи

Изтегляния


Служители, работещи за ЕС

Изтегляния


Как можете да се свържете с ЕС

Изтегляния

Back to top