Evropska unija

Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije

Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije

Evropska komisija je v splošnem poročilu predstavila glavne pobude in dosežke Evropske unije v preteklem letu.

Splošno poročilo o dejavnostih EU za leto 2018 in povzetek poročila lahko naročite, prenesete ali preberete na spletišču Urada za publikacije (angleška različica je že na voljo; 13. marca 2019 bo na voljo še 23 drugih jezikovnih različic):

Back to top