Európska únia

Súhrnná správa – Činnosti Európskej únie

Súhrnná správa – Činnosti Európskej únie

Súhrnná správa, ktorú uverejnila Európska komisia, podáva prehľad najdôležitejších iniciatív a úspechov, ktoré EÚ zaznamenala v priebehu uplynulého roka.

Súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2017 a jej hlavné body si môžete objednať, stiahnuť alebo prečítať prostredníctvom webového sídla Úradu pre publikácie:

  • vo formáte PDF (bezplatne)
  • vo forme elektronickej knihy (bezplatne)
  • vo formáte HTML (bezplatne)
  • v tlačenej verzii (bezplatne)
Back to top