Unia Europejska

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej

W sprawozdaniu ogólnym, opracowanym przez Komisję Europejską, przedstawiono najważniejsze unijne inicjatywy i osiągnięcia w minionym roku.

Back to top