Eiropas Savienība

Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību

Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību

Eiropas Komisijas publicētajā pārskata ziņojumā par Eiropas Savienības darbību izklāstītas ES galvenās iniciatīvas un panākumi iepriekšējā gadā.

Pasūtiet, lejupielādējiet vai izlasiet izdevumu ES 2018. gadā: Pārskata ziņojumu un svarīgāko notikumu apkopojumu Publikāciju biroja vietnē:

Back to top