Ευρωπαϊκή Ένωση

Γενική Έκθεση - Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενική Έκθεση - Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Γενική Έκθεση που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα της ΕΕ τη χρονιά που πέρασε.

Μπορείτε να παραγγείλετε, να τηλεφορτώσετε ή να διαβάσετε τη Γενική Έκθεση «Η ΕΕ το 2017» και τα σημαντικότερα σημεία της στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εκδόσεων:

  • έκδοση PDF (δωρεάν)
  • ηλεκτρονικό βιβλίο (δωρεάν)
  • έκδοση HTML (δωρεάν)
  • αντίγραφο σε χαρτί (δωρεάν)
Back to top