Ευρωπαϊκή Ένωση

Γενική Έκθεση - Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενική Έκθεση - Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Γενική Έκθεση που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα της ΕΕ τη χρονιά που πέρασε.

Μπορείτε να παραγγείλετε, να τηλεφορτώσετε ή να διαβάσετε Η ΕΕ το 2018: Γενική Έκθεση και Κύρια Σημεία στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εκδόσεων (η αγγλική έκδοση είναι τώρα διαθέσιμη, ενώ οι 23 άλλες γλωσσικές εκδόσεις θα προστεθούν στις 13 Μαρτίου 2019):

  • έκδοση PDF (δωρεάν)
  • ηλεκτρονικό βιβλίο (δωρεάν — από τις 13 Μαρτίου 2019)
  • έκδοση HTML (δωρεάν — από τις 13 Μαρτίου 2019)
  • αντίγραφο σε χαρτί (δωρεάν — από τις 13 Μαρτίου 2019)
Back to top