Europæiske Union

Den almindelige beretning – Den Europæiske Unions aktiviteter

Den almindelige beretning – Den Europæiske Unions aktiviteter

Den almindelige beretning, som offentliggøres af Europa-Kommissionen, redegør for EU's største initiativer og resultater i det forgangne år.

Bestil, download eller læs "EU i 2017 - Almindelig beretning" og dens højdepunkterPublikationskontorets hjemmeside:

  • PDF-udgave (gratis)
  • E-bog (gratis)
  • HTML-udgave (gratis)
  • Papirudgave (gratis)
Back to top