Den Europæiske Union

Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed

Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed

Den almindelige beretning, som offentliggøres af Europa-Kommissionen, beskriver EU's vigtigste initiativer og resultater i det forgangne år.

Bestil, download eller læs EU i 2018: Den almindelige beretning og Højdepunkter på Publikationskontorets website:

Back to top