Европейски съюз

Общ доклад — Дейност на Европейския съюз

Общ доклад — Дейност на Европейския съюз

В публикувания от Европейската комисия Общ доклад се прави отчет на основните инициативи и постижения на ЕС от изминалата годината.

Поръчайте, изтеглете или прочетете „ЕС през 2016 г. — Общ доклад“ и „ЕС през 2016 г. — Основни моменти“ на уебсайта на Службата за публикации:

  • PDF версия (безплатно)
  • електронна книга (безплатно)
  • HTML версия (безплатно)
  • хартиен екземпляр (безплатно)
Back to top