Европейски съюз

Общ доклад – Дейност на Европейския съюз

Общ доклад – Дейност на Европейския съюз

В публикувания от Европейската комисия Общ доклад се прави отчет на основните инициативи и постижения на ЕС през изминалата годината.

Поръчайте, изтеглете или прочетете ЕС през 2018 г.: Общ доклад и Основни моменти на уебсайта на Службата за публикации:

Back to top