European Union website, the official EU website

Podkladové materiály pre vydavateľov a autorov

Podkladové materiály pre vydavateľov a autorov


Vydavateľstvá

Autori

  • Glosár

    Výklad odbornej a právnickej terminológie

  • Eurovoc

    Viacjazyčný tezaurus pojmov týkajúcich sa politiky, práva, ekonómie a ďalších oblastí súvisiacich s EÚ