Európska únia

Informačné zdroje pre vydavateľov a autorov

Informačné zdroje pre vydavateľov a autorov

Usmernenia a zdroje pre tlačené a online publikácie určené pre zamestnancov EÚ, dodávateľov a všetkých autorov a vydavateľov, ktorí majú záujem o referenčné materiály EÚ

Vydavateľstvá

 • Úrad pre publikácie
  Tento medziinštitucionálny úrad publikuje dokumenty, brožúry a knihy, ktorých autormi sú inštitúcie, agentúry a iné orgány EÚ.
 • Vlajka EÚ
  Stiahnite si obrázok vlajky EÚ a zistite, ako ho správne používať.
 • Symbol eura
  Stiahnite si komprimovaný obrázok s inštrukciami vo formáte jpg.
 • Vizuálna identita Európskeho parlamentu
  Na tejto platforme si môžete stiahnuť všetky informačné materiály o rôznych inštitucionálnych kampaniach a podujatiach Európskeho parlamentu vo všetkých úradných jazykoch.
 • Vizuálna identita Rady
  Vizuálna identita členov „rodiny Rady“, t. j. Európskej rady, Rady Európskej únie, samitu eurozóny, Euroskupiny a Generálneho sekretariátu Rady, sa odvíja od spoločného loga.

Autori

 • Eurovoc
  Viacjazyčný tezaurus pojmov týkajúcich sa politiky, práva, ekonómie a ďalších oblastí súvisiacich s EÚ.

Internetoví vydavatelia a autori

 • Webové sídlo Europa – príručka
  Príručka pre osoby, ktoré pracujú s webovými stránkami EÚ vrátane správcov, redaktorov a tvorcov webových stránok, poskytovateľov obsahu a zmluvných partnerov.
Back to top