Eiropas Savienība

Resursi autoriem un izdevējiem

Resursi autoriem un izdevējiem

Drukātu izdevumu un tiešsaistes publikāciju pamatnostādnes un resursi, kas paredzēti ES darbiniekiem, līgumpartneriem un autoriem vai izdevējiem, kuri meklē atsauces materiālus par ES

Izdevēji

 • Publikāciju birojs
  Šis starpiestāžu birojs publicē ES iestāžu, aģentūru un citu struktūru dokumentus, brošūras un grāmatas.
 • ES karogs
  Lejupielādējiet ES karogu un uzziniet, kā to pareizi atveidot.
 • Eiro simbols
  Lejupielādējiet saspiesto attēlu ar precīzām norādēm (JPG formātā).
 • Eiropas Parlamenta vizuālā identitāte
  Šī lejupielādējamo materiālu vietne visās oficiālajās valodās sniedz pieeju visiem saziņas materiāliem, kas izstrādāti dažādām Eiropas Parlamenta institucionālām kampaņām un pasākumiem.
 • Padomes vizuālā identitāte
  “Padomes ģimenes” — EiroPadomes, Eiropas Savienības Padomes, Eurosamita, Eurogrupas un Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) — vizuālā identitāte, kuras pamatā ir kopējs logotips.

Autori

 • Eurovoc
  Daudzvalodu tēzaurs, kurā ietverti termini politikas, tiesību, ekonomikas un citās ar ES saistītās jomās.

Tiešsaistes autori un izdevēji

 • Eiropas tīmekļa rokasgrāmata
  Rokasgrāmata visiem, kuri darbojas ES tīmekļa vietņu izveidē, piemēram, tīmekļa pārziņiem, interneta satura redaktoriem un sniedzējiem, programmētājiem un līgumpartneriem.
Back to top