Europos Sąjunga

Ištekliai autoriams ir leidėjams

Ištekliai autoriams ir leidėjams

Gairės ir ištekliai, skirti spausdintinius ir interneto leidinius rengiantiems ES institucijų darbuotojams, rangovams ir visiems autoriams bei leidėjams, ieškantiems ES pamatinės medžiagos

Leidėjai

 • Leidinių biuras
  Ši tarpinstitucinė tarnyba skelbia ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų parengtus dokumentus, brošiūras ir knygas.
 • ES vėliava
  Parsisiųskite ES vėliavą ir sužinokite, kaip ją tinkamai pateikti.
 • Euro simbolis
  Parsisiųsdinkite suglaudintą jpg formato paveikslėlį su nurodytais kampais ir proporcijomis.
 • Europos Parlamento vaizdinė tapatybė
  Dokumentų parsisiuntimo centre pateikiama visa komunikacinė medžiaga, parengta visomis oficialiosiomis kalbomis įvairiems Europos Parlamento renginiams ir kampanijoms.
 • Tarybos vaizdinė tapatybė
  Europos Vadovų Tarybos, Europos Sąjungos Tarybos, euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo, Euro grupės ir Tarybos generalinio sekretoriato vaizdinė tapatybė, išreiškiama bendru logotipu.

Autoriai

 • „Eurovoc“
  Daugiakalbis tezauras, kuriame pateikiama politikos, teisės, ekonomikos ir kitų ES svarbių sričių informacijos.

Interneto leidinių leidėjai ir autoriai

 • Portalo EUROPA vadovas
  Vadovas, skirtas ES interneto svetaines tvarkantiems asmenims, įskaitant svetainių administratorius, tekstų redaktorius, turinio teikėjus, svetainių kūrėjus ir rangovus.
Back to top