Europska unija

Izvori informacija za autore i izdavače

Izvori informacija za autore i izdavače

Smjernice i izvori informacija za tiskane i internetske publikacije namijenjeni osoblju EU-a, vanjskim suradnicima te autorima ili izdavačima koji su u potrazi za referentnim materijalom o EU-u

Izdavači

 • Ured za publikacije
  Ovaj međuinstitucijski ured objavljuje dokumente, brošure i knjige čiji su autori institucije, agencije i ostala tijela EU-a.
 • Zastava EU-a
  Ovdje možete preuzeti zastavu EU-a i upute za njezinu pravilnu reprodukciju.
 • Simbol eura
  Preuzmite komprimiranu sliku s uputama u formatu jpg.
 • Vizualni identitet Europskog parlamenta
  Na platformi Centra za preuzimanje podataka dostupni su svi komunikacijski materijali izrađeni za razne institucijske kampanje i događaje Europskog parlamenta, na svim službenim jezicima.
 • Vizualni identitet Vijeća
  Vizualni identitet „obitelji Vijeća” – Europskog vijeća, Vijeća Europske unije, sastanka na vrhu država europodručja, Euroskupine i Glavnog tajnišva Vijeća – izgrađen je oko zajedničkog logotipa.

Autori

 • Eurovoc
  Višejezični pojmovnik kojim su obuhvaćena politička, pravna, ekonomska i ostala područja povezana s EU-om.

Internetski izdavači i autori

 • Vodič za stranice Europa
  Vodič za sve koji izrađuju internetske stranice EU-a, uključujući webmastere, urednike internetskog sadržaja, pružatelje sadržaja, programere i vanjske suradnike.
Back to top