European Union website, the official EU website

Izvori informacija za izdavače i autore

Izvori informacija za izdavače i autore


Izdavači

Autori

  • Glosar

    Objašnjenja tehničke i pravne terminologije

  • Eurovoc

    Višejezični pojmovnik kojim su obuhvaćeni politička, pravna, ekonomska i ostala područja u vezi s EU-om