Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγές για συγγραφείς και εκδότες

Πηγές για συγγραφείς και εκδότες

Οδηγίες και πηγές για έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις που απευθύνονται στο προσωπικό της ΕΕ, τους εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και στους συγγραφείς και τους εκδότες που αναζητούν υλικό αναφοράς για την ΕΕ

Εκδότες

 • Υπηρεσία Εκδόσεων
  Αυτή η διοργανική υπηρεσία εκδίδει έγγραφα, φυλλάδια και βιβλία που συντάσσονται από τα όργανα, τους οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες της ΕΕ.
 • Σημαία της ΕΕ
  Τηλεφορτώστε τη σημαία της ΕΕ και μάθετε πώς να την αναπαράγετε σωστά.
 • Σύμβολο του ευρώ
  Τηλεφορτώστε τη συμπιεσμένη εικόνα με τεχνικά χαρακτηριστικά σε μορφή jpg.
 • Οπτική ταυτότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  Η πλατφόρμα του κέντρου μεταφόρτωσης περιλαμβάνει όλο το επικοινωνιακό υλικό που παράγεται, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, για διάφορες επίσημες εκστρατείες και εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Οπτική ταυτότητα του Συμβουλίου
  Η οπτική ταυτότητα της «οικογένειας του Συμβουλίου» - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύνοδος κορυφής για το ευρώ, Ευρωομάδα και Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) - που οικοδομείται γύρω από έναν κοινό λογότυπο.

Συγγραφείς

 • Eurovoc
  Πολύγλωσσος θησαυρός που καλύπτει τις πολιτικές, τη νομοθεσία, τα οικονομικά και άλλους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Ηλεκτρονικές εκδόσεις και συγγραφείς

 • Διαδικτυακός οδηγός Europa
  Οδηγός για όσους ασχολούνται με τους ιστότοπους της ΕΕ, όπως διαχειριστές, συντάκτες, επιμελητές, σχεδιαστές ιστοσελίδων και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες.

 

Back to top