Evropská unie

Zdroje pro autory textů a vydavatele

Zdroje pro autory textů a vydavatele

Pokyny a zdroje týkající se tištěných a online publikací pro zaměstnance a dodavatele orgánů EU a také pro ostatní autory textů či vydavatele, kteří hledají referenční materiály o EU

Vydavatelé

 • Úřad pro publikace
  Tento interinstitucionální úřad vydává dokumenty, brožury a knihy vytvořené orgány, agenturami a jinými subjekty EU.
 • Vlajka EU
  Zde si můžete vlajku EU stáhnout a dozvědět se, jak ji správně reprodukovat.
 • Vizuální identita Evropského parlamentu
  Tato internetová platforma obsahuje veškerý komunikační materiál z různých oficiálních kampaní a akcí Evropského parlamentu ve všech úředních jazycích EU.
 • Vizuální identita Rady
  Vizuální identita Evropské rady, Rady Evropské unie, eurosummitu, Euroskupiny a generálního sekretariátu Rady opírající se o společné logo.

Autoři textů

 • Eurovoc
  Mnohojazyčný tezaurus obsahující politické, právní, ekonomické a jiné termíny s návazností na EU.

Online vydavatelé a autoři textů

 • Příručka pro poskytovatele informací
  Tato příručka je určena všem, kdo pracují na stránkách EU (správcům sítí, internetovým editorům, autorům textů, tvůrcům internetových stránek a dodavatelům).
Back to top