Európska únia

Otvorené dáta

Otvorené dáta

Politika v oblasti otvorených dát vychádza z myšlienky, že prístup k verejným údajom a ich ďalšie použitie by nemali podliehať žiadnym obmedzeniam.

Portály otvorených dát sú webové rozhrania vytvorené s cieľom zjednodušiť vyhľadávanie opakovane použiteľných informácií.

Portál otvorených dát Európskej Únie

Portál otvorených dát Európskej únie je jednotné miesto prístupu k údajom inštitúcií a iných orgánov Európskej únie. Tieto údaje môžu byť využité a opätovne použité voľne na komerčné alebo nekomerčné účely.

Portál európskych údajov

Portál európskych údajov slúži ako jednotné miesto prístupu k údajom publikovaným orgánmi verejnej správy na všetkých vládnych úrovniach v 24 úradných jazykoch EÚ. 

Nájsť údaje na data.europa.eu

Back to top