Unia Europejska

Otwarte dane

Otwarte dane

U podstaw polityki „otwartych danych” leży zasada, zgodnie z którą wszelkie informacje o charakterze publicznym powinny być dostępne dla ogółu społeczeństwa – do wglądu oraz do ponownego wykorzystania.

Portale otwartych danych to interfejsy internetowe zaprojektowane tak, aby ułatwić wyszukiwanie informacji, które mogą zostać ponownie wykorzystane.

Portal Otwartych Danych UE

Portal Otwartych Danych UE to uniwersalny punkt dostępu do danych gromadzonych przez instytucje i inne organy Unii Europejskiej. Dane te można swobodnie wykorzystywać, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Europejski Portal Danych

Europejski Portal Danych to uniwersalny punkt dostępu w 24 językach urzędowych UE do danych opublikowanych przez organy administracji publicznej różnego szczebla w krajach europejskich

Wyszukiwanie danych w data.europa.eu

Back to top