Eiropas Savienība

Atklātie dati

Atklātie dati

Atklāto datu pamatā ir ideja, ka publiskai informācijai jābūt brīvi pieejamai un izmantojamai.

Atklāto datu portāli ir internetā pieejamas lietotāju saskarnes, kas paredzētas tam, lai būtu vieglāk atrast atkārtoti izmantojamu informāciju.

ES atklāto datu portāls

Eiropas Savienības atklāto datu portāls ir vienots Eiropas Savienības iestāžu un citu struktūru datu avots. Šos datus var brīvi izmantot komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem.

Meklējiet informāciju ES atklāto datu portālā

Eiropas datu portāls

Eiropas datu portālā 24 ES oficiālajās valodās ir vienuviet pieejami dati, ko publicējušas visu līmeņu Eiropas valsts pārvaldes iestādes. Tas papildina ES atklāto datu portālu, un to finansē Eiropas Komisija.

Meklējiet informāciju Eiropas datu portālā

 

Back to top