Europska unija

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci temelje se na ideji da bi javni podaci morali biti dostupni građanima kako bi ih mogli slobodno i višekratno upotrebljavati.

Portali otvorenih podataka internetska su sučelja osmišljena za lakši pronalazak podataka koji se mogu više puta upotrijebiti.

Portal otvorenih podataka EU-a

Portal otvorenih podataka EU-a jedinstvena je točka pristupa podacima institucija i ostalih tijela Europske unije. Ti se podaci mogu slobodno i višekratno upotrebljavati u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Pronađite podatke na portalu otvorenih podataka EU-a

Europski portal podataka

Europski portal podataka jedinstvena je točka pristupa podacima koje objavljuju javne uprave na svim razinama vlasti u Europi na 24 službena jezika EU-a. On dopunjuje portal otvorenih podataka Europske unije, a financira ga Europska komisija.

Pronađite podatke na Europskom portalu podataka

Back to top