Euroopan Unioni

Avoin data

Avoin data

Avoimen datan perusajatuksena on se, että julkisen sektorin data-aineiston pitäisi olla vapaasti saatavissa ja uudelleenkäytettävissä.

Avoimen datan portaalit ovat verkkopohjaisia käyttöliittymiä, jotka helpottavat uudelleenkäytettävän datan löytämistä.

EU:n avoimen datan portaali

EU:n avoimen datan portaalista pääsee keskitetysti EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaan data-aineistoon. Data on vapaasti käytettävissä ja uudelleenkäytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

EU:n avoimen datan portaali

Euroopan dataportaali

Euroopan dataportaalista pääsee keskitetysti EU-maiden viranomaisten tuottamaan data-aineistoon. Portaalia voi käyttää kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja se on Euroopan komission rahoittama. Euroopan dataportaali ja EU:n avoimen datan portaali täydentävät toisiaan.

Euroopan dataportaali

Back to top