European Union website, the official EU website

Avatud andmed

ELi avatud andmete poliitika aluseks on põhimõte, et avalik teave peaks olema kasutamiseks ja taaskasutamiseks vabalt kättesaadav.

ELi avatud andmete portaal

Euroopa Liidu avatud andmete portaal võimaldab ühtset juurdepääsu ELi institutsioonide ja muude asutuste andmetele. Neid andmeid võib vabalt kasutada ja taaskasutada ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel.

 

Lühidalt ELi avatud andmete portaalist

Link Euroopa Liidu avatud andmete portaali video juurde