Euroopa Liit

Avatud andmed

Avatud andmete aluseks on põhimõte, et avalik teave peaks olema kasutamiseks ja taaskasutamiseks vabalt kättesaadav.

Avatud andmete portaalid on veebipõhised kasutajaliidesed, mis muudavad taaskasutatava teabe leidmise lihtsamaks.

ELi avatud andmete portaal

ELi avatud andmete portaal annab ühtse juurdepääsu ELi institutsioonide ja muude asutuste andmetele. Neid andmeid võib vabalt ärilistel ja mitteärilistel eesmärkidel kasutada ja taaskasutada.

Andmete otsimine ELi avatud andmete portaalist

Euroopa andmeportaal

Euroopa andmeportaal annab 24 ELi ametlikus keeles ühtse juurdepääsu Euroopa kõigi valitsemistasandite haldusasutuste avaldatud andmetele. See täiendab ELi avatud andmete portaali ja seda rahastab Euroopa Komisjon.

Andmete otsimine Euroopa andmeportaalist

 

Back to top