Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημόσια δεδομένα

Δημόσια δεδομένα

Η πύλη δημόσιων δεδομένων της ΕΕ βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι δημόσιες πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν για περαιτέρω χρήση.

Οι πύλες δημόσιων δεδομένων είναι διαδικτυακές διεπαφές που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τον εντοπισμό πληροφοριών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ είναι το ενιαίο σημείο πρόσβασης σε δεδομένα των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται δωρεάν για εμπορικούς ή μη σκοπούς.

Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων παρέχει, στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε δεδομένα που δημοσιεύονται από τις δημόσιες διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην Ευρώπη.

Αναζήτηση δεδομένων στην data.europa.eu

 

Back to top