Den Europæiske Union

Åbne data

Åbne data

Åbne data bygger på tanken om, at offentlige oplysninger bør være frit tilgængelige til anvendelse og genanvendelse.

Åbne dataportaler er webbaserede grænseflader, som skal gøre det lettere at finde genanvendelig information.

EU's åbne dataportal

EU's åbne dataportal er en enkelt indgang til data fra EU's institutioner og øvrige organer. Disse data kan frit anvendes og genanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

Find data på EU's åbne dataportal

Den Europæiske dataportal

Den europæiske dataportal er en enkelt indgang på de 24 officielle EU-sprog til data offentliggjort af offentlige myndigheder på alle niveauer i Europa. Den supplerer EU's åbne dataportal og finansieres af Europa-Kommissionen.

Find data på den europæiske dataportal

Back to top