European Union website, the official EU website

Officiella handlingar

Officiella handlingar


Europeiska unionens officiella tidning

EU-rätten, andra officiella EU-dokument och den autentiska elektroniska versionen av EUT – på 24 språk.

Gå direkt till EU:s officiella tidning EUT

Europaparlamentet

Europeiska rådet

Ministerrådet

EU-kommissionen

EU-domstolen

Europeiska centralbanken

Revisionsrätten

Europeisk avdelning för yttre åtgärder 

Ekonomiska och sociala kommittén

Regionkommittén

Europeiska investeringsbanken

EU-ombudsmannen

Europeiska datatillsynsmannen

EU:s byråer och organ