European Union website, the official EU website

Uradni dokumenti

Uradni list Evropske unije

Zakonodaja in drugi javni dokumenti EU, verodostojna elektronska izdaja Uradnega lista EU – v 24 jezikih.

Hitro iskanje po Uradnem listu EU

Dokumenti po institucijah

Evropski parlament

Evropski svet

Svet Evropske unije

Evropska komisija

Sodišče Evropske unije

Evropska centralna banka

Evropsko računsko sodišče

Evropska služba za zunanje delovanje 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Odbor regij

Evropska investicijska banka

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Agencije in drugi organi Evropske unije