European Union website, the official EU website

Oficiálne dokumenty

Oficiálne dokumenty

Úradný vestník Európskej únie

Právne akty EÚ a ďalšie verejne dostupné dokumenty EÚ a autentická elektronická verzia Úradného vestníka EÚ v 24 jazykoch.

Priamy prístup k Úradnému vestníku EÚ

Dokumenty podľa inštitúcií

Európsky parlament

Európska rada

Rada Európskej únie

Európska komisia

Súdny dvor Európskej únie

Európska centrálna banka

Európsky dvor audítorov

Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Výbor regiónov

Európska investičná banka

Európsky ombudsman

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Agentúry a iné orgány Európskej únie