Unjoni Ewropea

Dokumenti uffiċjali

Dokumenti uffiċjali

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

Il-ligi tal-UE u dokumenti pubbliċi oħrajn tal-UE, il-Ġurnal Uffiċjali elettroniku awtentiku tal-UE – f'24 lingwa.

Aċċess dirett għall-Ġurnal Uffiċjali tal-UE

Parlament Ewropew

Kunsill Ewropew

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Kummissjoni Ewropea

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Bank Ċentrali Ewropew

Qorti Ewropea tal-Awdituri

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Kumitat tar-Reġjuni

Il-Bank Ewropew tal-Investiment

Ombudsman Ewropew

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta

Aġenziji u entitajiet oħra tal-Unjoni Ewropea

 

Back to top