an tAontas Eorpach

Doiciméid oifigiúla

Doiciméid oifigiúla

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Dlí an AE agus doiciméid phoiblí eile de chuid an AE, leagan údarásach leictreonach d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh – i gceithre theanga is fiche.

Rochtain dhíreach ar Iris Oifigiúil an AE

Parlaimint na hEorpa

An Chomhairle Eorpach

Comhairle an Aontais Eorpaigh

An Coimisiún Eorpach

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

An Banc Ceannais Eorpach

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Coiste na Réigiún

An Banc Eorpach Infheistíochta

An tOmbudsman Eorpach

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh

 

Back to top