European Union website, the official EU website

Служители на институциите на ЕС

Служители на институциите на ЕС


  • Наръчник за доставчиците на информационни услуги

    Наръчник на Европейската комисия за работещите по уебсайтове на ЕС, включително уеб администратори, редактори, автори на съдържание, уеб разработчиците и изпълнители по договори.

  • Визуална идентичност на Европейската комисия Избор на превод за предходната връзка  Deutsch (de ) English (en ) français (fr )

    Основни принципи за използване на логото и визуалната идентичност на Европейската комисия в различни комуникационни продукти.