Evropska unija

Knjižnice in arhivi

Knjižnice in arhivi

Knjižnice institucij EU

 • Osrednja knjižnica Sveta Evropske unije

  Knjižnica je na voljo zaposlenim v Svetu, pripravnikom, delegatom držav članic in osebju iz drugih institucij EU. Za dostop lahko zaprosijo tudi raziskovalci in študenti.

 • Knjižnica in zbirka e-gradiva Evropske komisije (Find-eR)

  Knjižnica Evropske komisije ponuja bogato izbiro tiskanih in elektronskih virov o politikah in zakonodaji EU ter drugih področjih.

 • Eurolib

  Združenje knjižnic institucij EU, ki z medknjižničnim sodelovanjem in izmenjavo osebja izboljšuje kakovost knjižničnih storitev

Digitalne knjižnice

 • Knjižnica Europeana

  Evropska knjižnica s 6 milijoni digitaliziranih vsebin iz evropskih kulturnih zbirk

 • Evropska knjižnica

  Iskanje po nacionalnih knjižnicah v Evropi po vsebini ali po državi

 • Medijske vsebine EU

  Fotografije, video- in avdioposnetki novic, ki jih evropske institucije pripravljajo za medijske hiše, tiskovne agencije, tiskane medije in vse, ki želijo informacije o EU.

Arhivi EU

Zgodovinski arhivi institucij EU

OPOMBA: Vsaka institucija ali organ ima svojo arhivsko službo za urejanje dokumentov in dokumentacije. Gradivo v arhivih Evropske unije postane dostopno javnosti šele po tridesetih letih.

Back to top