Európska únia

Knižnice a archívy

Knižnice a archívy

Knižnice inštitúcií EÚ

Digitálne knižnice

  • Europeana

    Prezrite si zbierku 6 miliónov digitalizovaných diel, ktoré tvoria súčasť európskej kultúry

  • Európska knižnica

    Vyhľadávajte v zbierkach európskych vnútroštátnych knižníc podľa obsahu alebo krajiny

  • Multimediálne knižnice EÚ

    Inštitúcie EÚ ponúkajú obrazové a zvukové spravodajstvo o európskych záležitostiach pre televízne spoločnosti, spravodajské agentúry, tlač a iné subjekty, ktoré požiadajú o materiál o EÚ

Archívy EÚ

Historické archívy inštitúcií EÚ

POZNÁMKA: Každá inštitúcia a orgán má svoju vlastnú archívnu službu, ktorá spravuje dokumenty a zložky počas ich životného cyklu. Dokumenty z historických archívov EÚ sa verejnosti sprístupňujú po 30 rokoch od dátumu ich vzniku.

Back to top