Unia Europejska

Biblioteki i archiwa

Biblioteki i archiwa

Biblioteki instytucji UE

 • Biblioteka Główna Rady Unii Europejskiej

  Biblioteka jest dostępna dla pracowników Rady, stażystów, delegatów z państw członkowskich oraz dla personelu innych instytucji UE. O dostęp do niej mogą się zwrócić także naukowcy i studenci.

 • Biblioteka i Centrum Zasobów Elektronicznych Komisji Europejskiej (Find-eR)

  Biblioteka Komisji Europejskiej zawiera bogate zbiory publikacji drukowanych i materiałów elektronicznych o różnej tematyce, w tym na temat strategii politycznych UE i przepisów unijnych.

 • Eurolib

  Sieć bibliotek instytucji UE, w ramach której pracownicy bibliotek mogą podnosić swoje kwalifikacje dzięki kontaktom międzybibliotecznym i wymianom pracowników

Biblioteki cyfrowe

 • Europeana

  Dostęp do 6 milionów materiałów cyfrowych znajdujących się w zbiorach europejskiego dziedzictwa kulturowego

 • Biblioteka europejska

  Przeszukaj zbiory bibliotek krajowych w Europie według rodzaju treści lub kraju.

 • Zbiory materiałów audiowizualnych UE

  Instytucje UE udostępniają zdjęcia, pliki wideo i audio dotyczące aktualności europejskich do wykorzystania przez media, agencje informacyjne, prasę drukowaną i wszelkie osoby potrzebujące informacji na temat UE.

Archiwa UE

Materiały archiwalne instytucji UE

Uwaga: Każda instytucja i organ posiada odrębną służbę archiwalną, która zarządza dokumentami i aktami na wszystkich etapach procedury. Dostęp do materiałów archiwalnych podlega tzw. zasadzie 30-letniego okresu, tj. dokumenty są udostępniane do wglądu publicznego po upływie 30 lat od daty ich powstania.

Back to top