European Union website, the official EU website

Bibliotēkas un arhīvi

Bibliotēkas un arhīvi


ES iestāžu bibliotēkas

 • Eiropas Savienības Padomes centrālā bibliotēka

  Bibliotēka ir pieejama Padomes darbiniekiem, stažieriem, dalībvalstu delegātiem un citu ES iestāžu darbiniekiem. Piekļuvi par pieprasīt arī pētnieki un studenti.

 • Eiropas Komisijas bibliotēka un e-resursu centrs (“Find-eR”) Izvēlieties saites tulkojumu  English (en )

  Eiropas Komisijas drukāto un elektronisko izdevumu krājumos iepazīstieties ar bagātīgiem resursiem par ES politiku, tiesību aktiem un citiem jautājumiem.

 • “Eurolib” Izvēlieties saites tulkojumu  English (en )

  ES iestāžu bibliotēku izveidota organizācija. Tās mērķis ir uzlabot bibliotekāru sniegumu, veicinot bibliotēku savstarpējos sakarus un darbinieku apmaiņu

Digitalās bibliotēkas

 • “Europeana”

  Šajā digitālajā bibliotēkā ir ciparu formātā pieejami seši miljoni objektu no dažādu Eiropas muzeju un citu kultūras iestāžu krājumiem.

 • Vietne “European Library”

  Šajā vietnē var meklēt dažādu Eiropas valstu bibliotēkas (kā kritēriju norādot valsti vai meklētā materiāla veidu)

 • ES audiovizuālo materiālu bibliotēkas

  ES iestādes fotoattēlus, videomateriālus un audiomateriālus par ES aktualitātēm piedāvā raidorganizācijām, ziņu aģentūrām, preses izdevumiem un ikvienam, kas izplata informāciju par ES iestāžu darbību.

ES arhīvi

ES iestāžu vēstures arhīvi

Piezīme. Katrai iestādei un struktūrai ir savs arhīva dienests, kas kārto tā dokumentus un lietas visu aprites ciklu. ES vēstures arhīvos glabātās lietas sabiedrībai ir pieejamas pēc 30 gadiem no to izveides dienas.