Eiropas Savienība

Bibliotēkas un arhīvi

Bibliotēkas un arhīvi

ES iestāžu bibliotēkas

Digitalās bibliotēkas

  • “Europeana”

    Šajā digitālajā bibliotēkā ir ciparu formātā pieejami seši miljoni objektu no dažādu Eiropas muzeju un citu kultūras iestāžu krājumiem.

  • Vietne “European Library”

    Šajā vietnē var meklēt dažādu Eiropas valstu bibliotēkas (kā kritēriju norādot valsti vai meklētā materiāla veidu)

  • ES audiovizuālo materiālu bibliotēkas

    ES iestādes fotoattēlus, videomateriālus un audiomateriālus par ES aktualitātēm piedāvā raidorganizācijām, ziņu aģentūrām, preses izdevumiem un ikvienam, kas izplata informāciju par ES iestāžu darbību.

ES arhīvi

ES iestāžu vēstures arhīvi

Piezīme. Katrai iestādei un struktūrai ir savs arhīva dienests, kas kārto tā dokumentus un lietas visu aprites ciklu. ES vēstures arhīvos glabātās lietas sabiedrībai ir pieejamas pēc 30 gadiem no to izveides dienas.

Back to top