Europos Sąjunga

Bibliotekos ir archyvai

Bibliotekos ir archyvai

ES institucijų bibliotekos

 • Europos Sąjungos Tarybos centrinė biblioteka

  Biblioteka gali naudotis Tarybos darbuotojai, stažuotojai, valstybių narių delegatai ir kitų ES institucijų darbuotojai. Mokslo darbuotojai ir studentai taip pat gali paprašyti leidimo naudotis biblioteka.

 • Europos Komisijos biblioteka ir e. išteklių centras („Find-eR“)

  Europos Komisijos bibliotekoje sukauptos didelės spausdintinių ir elektroninių leidinių ES politikos, teisės ir kitais klausimais kolekcijos.

 • „Eurolib“

  ES institucijų bibliotekų grupė, bibliotekų tarpusavio ryšiais ir darbuotojų mainais užtikrinanti geresnius bibliotekų darbuotojų darbo rezultatus

Skaitmeninės bibliotekos

 • „Europeana“

  Čia pateikiama 6 mln. skaitmeninių Europos kultūros kolekcijų objektų

 • Europos biblioteka

  Paieška Europos nacionalinėse bibliotekose pagal turinį arba šalį

 • ES mediatekos

  ES institucijos siūlo transliuotojams, naujienų agentūroms, spaudai ir kitiems subjektams, kuriems reikalinga medžiaga apie ES, nuotraukų, vaizdo ir garso siužetų ES aktualijomis.

ES archyvai

ES institucijų istoriniai archyvai

PASTABA. Kiekvienoje institucijoje ir įstaigoje yra atskira archyvų tarnyba, tvarkanti jos dokumentus ir rinkmenas visą jų gyvavimo laikotarpį. Prieigai prie ES istorinių archyvų taikoma 30 metų taisyklė, t. y. dokumentai tampa viešai prieinami praėjus 30 metų nuo jų parengimo dienos.

Back to top