Európai Unió

Könyvtárak és levéltárak

Könyvtárak és levéltárak

Az EU intézményeinek könyvtárai

 • Az Európai Unió Tanácsának Központi Könyvtára

  A könyvtárat a Tanácsnál és az egyéb uniós intézményeknél dolgozók, a tanácsi gyakornokok és a tagállami delegációk tagjai látogathatják. Kutatók, illetve főiskolai vagy egyetemi hallgatók is kaphatnak engedélyt a könyvtár látogatására.

 • Az Európai Bizottság könyvtára és elektronikus forrástára (Find-eR)

  Az Európai Bizottság könyvtárának nyomtatott és elektronikus gyűjteményében az európai uniós joggal és az EU szakpolitikáival foglalkozó kiadványok mellett temérdek más témájú könyv, folyóirat és egyéb dokumentum megtalálható.

 • Eurolib

  Az uniós intézmények könyvtárainak együttműködési szervezete a könyvtárak munkatársainak teljesítményét hivatott javítani a könyvtárközi kapcsolatok fejlesztése és a dolgozók részére szervezett csereprogramok révén

Digitális könyvtárak

 • Europeana

  Hozzáférés az európai kulturális gyűjteményekben őrzött 6 millió digitalizált képhez, szöveghez, hanganyaghoz és videóhoz

 • Európai Könyvtár

  Keresés Európa nemzeti könyvtárainak gyűjteményeiben ország és tartalom szerint

 • Uniós médiakönyvtárak

  Az EU intézményei európai hírekről tudósító kép- és hanganyagokat bocsátanak a műsorszolgáltatók, hírügynökségek, a nyomtatott és elektronikus sajtóban dolgozó szakemberek és mindazok rendelkezésére, akik sajtóanyagot kérnek az Európai Unióról

Az Európai Unió levéltárai

Az európai uniós intézmények történeti levéltárai

MEGJEGYZÉS: Mindegyik uniós intézmény és szerv rendelkezik saját levéltári szolgálattal, melynek feladata, hogy a kérdéses intézmény, illetve szerv dokumentumait és egyéb anyagait azok életpályája során kezelje. Az EU történeti levéltárai annak a szabálynak a hatálya alá esnek, melynek értelmében az állományukban lévő dokumentumokat keletkezésük után 30 évvel hozzáférhetővé kell tenniük a nagyközönség számára.

Back to top