Europska unija

Knjižnice i arhivi

Knjižnice i arhivi

Knjižnice institucija EU-a

Digitalne knjižnice

  • Europeana

    Knjižnica koja sadržava 6 milijuna digitalnih dokumenata iz europskih kulturnih zbirki

  • Europska knjižnica

    Pretraživanje sadržaja nacionalnih knjižnica u Europi po sadržaju ili zemlji

  • Medijske knjižnice EU-a

    Fotografije, video i audio snimke vijesti koje institucije EU-a nude radijskim i televizijskim nakladnicima, novinskim agencijama, tiskanim medijima i svima koji žele informacije o EU-u

Arhivi EU-a

Povijesni arhivi institucija EU-a

NAPOMENA: Svaka institucija i tijelo ima vlastitu službu za arhiviranje svojih dokumenata i dokumentacije tijekom njihovog životnog vijeka. Pristup povijesnim arhivima EU-a podliježe pravilu kojim se javnosti omogućuje pristup dokumentaciji 30 godina nakon njezina nastanka.

Back to top