an tAontas Eorpach

Leabharlanna agus cartlanna

Leabharlanna agus cartlanna

Leabharlanna institiúidí an AE

 • Leabharlann Láir Chomhairle an Aontais Eorpaigh

  Tá an leabharlann oscailte d'fhoireann na Comhairle, d'oiliúnaithe, do thoscaireachtaí na mBallstát agus do bhaill foirne institiúidí eile AE. Féadfaidh taighdeoirí agus mic léinn rochtain a iarraidh freisin.

 • Leabharlann an Choimisiúin Eorpaigh agus an tIonad Acmhainní Leictreonacha (Find-eR)

  Stóras ollmhór d'acmhainní faoi bheartais an Aontais Eorpaigh, faoi dhlí an Aontais Eorpaigh agus faoi mhórchuid nithe eile atá sna bailiúcháin d'ábhar clóite agus leictreonach atá ag Leabharlann an Choimisiúin Eorpaigh

 • Eurolib

  Grúpáil de leabharlanna institiúideacha an AE a chuireann feabhas ar fheidhmíocht fhoireann na leabharlainne trí theagmhálacha idirleabharlainne agus malartú foirne

Leabharlanna digiteacha

 • Europeana

  Cuardaigh an 6 mhilliún mír dhigiteach ar le bailiúcháin chultúrtha Eorpacha iad

 • Leabharlann na hEorpa

  Cuardaigh a bhfuil i leabharlanna náisiúnta na hEorpa de réir cineáil inneachair nó de réir tíre

 • Leabharlanna meán an AE

  Tugann institiúidí an AE cumhdach grianghraf, físe agus fuaime ar nuacht na hEorpa do chraoltóirí, gníomhaireachtaí nuachta, an preas scríofa agus aon duine a bhfuil ábhar faoin AE uaidh

Cartlanna AE

Cartanna staire institiúidí an AE

NÓTA: Tá a sheirbhís cartlainne féin ag gach institiúid is comhlacht chun a gcuid comhad is cáipéisí a bainistiú ar feadh a ré. Tá rochtain ar chartlanna staire an AE faoi réir riail an 30 bliain, .i. tugtar rochtain ar na comhaid don phobal 30 bliain tar éis a ndéanta.

Back to top