Euroopan Unioni

Kirjastot ja arkistot

Kirjastot ja arkistot

EU-toimielinten kirjastot

 • EU:n neuvoston keskuskirjasto

  Kirjastoa voivat käyttää neuvoston henkilöstö, harjoittelijat, jäsenvaltioiden valtuuskunnat ja EU:n muiden toimielinten henkilöstö. Lisäksi tutkijat ja opiskelijat voivat pyytää lupaa käyttää kirjastoa.

 • Euroopan komission kirjasto ja e-resurssikeskus (Find-eR)

  Hae EU:n politiikkaa, lainsäädäntöä ja muita aiheita käsitteleviä julkaisuja komission kirjaston painetuista ja sähköisistä kokoelmista.

 • Eurolib

  EU-toimielinten kirjastojen ryhmittymä, jonka tarkoituksena on kehittää kirjastohenkilöstön työskentelyä kirjastojen välisten yhteyksien ja henkilöstövaihdon avulla

Digitaaliset kirjastot

 • Europeana – Euroopan digitaalinen kirjasto

  Europeanan kautta löytyy 6 miljoonaa Euroopan kulttuuriaarteiden kokoelmiin kuuluvaa sähköistä dokumenttia

 • Euroopan kirjasto

  Tee hakuja Euroopan kansallisten kirjastojen kokoelmista aiheittain tai maittain

 • EU:n mediakirjastot

  EU:n toimielinten tuottamia valokuvia sekä video- ja äänitallenteita EU-aiheisista uutisista. Aineistoa voivat käyttää muun muassa tv- ja radiokanavat, uutistoimistot, sanomalehdet ja muut EU-tiedottamisesta kiinnostuneet henkilöt ja tahot.

EU:n arkistot

EU:n toimielinten historialliset arkistot

Huom. Kullakin EU:n toimielimellä ja muulla elimellä on oma arkistoyksikkönsä, joka hoitaa asiakirjojen arkistointia niiden koko elinkaaren ajan. EU:n historiallisten arkistojen avoimuuteen sovelletaan 30 vuoden sääntöä, jonka mukaan yleisöllä on oikeus tutustua asiakirjoihin 30 vuoden kuluttua niiden laatimisesta.

Back to top