Euroopa Liit

Raamatukogud ja arhiivid

Raamatukogud ja arhiivid

ELi institutsioonide raamatukogud

 • Euroopa Liidu Nõukogu keskraamatukogu

  Raamatukogu on avatud nõukogu töötajatele, praktikantidele, liikmesriikide delegaatidele ja muude ELi institutsioonide töötajatele. Juurdepääsu võivad taotleda ka teadlased ja üliõpilased.

 • Euroopa Komisjoni raamatukogude ja e-teavikute keskus (Find-eR)

  Euroopa Komisjoni raamatukogu arvukatest paber- ja e-väljaannetest leiate hulgaliselt teavet Euroopa Liidu poliitika, õiguse ja kõikvõimalike muude valdkondade kohta. 

 • Eurolib

  ELi institutsioonide raamatukogude ühendus, mis parandab raamatukogu töötajate töö tulemuslikkust raamatukogudevahelise infojagamise ja töötajate vahetuse kaudu

Digiraamatukogud

 • Europeana

  Otsi 6 miljoni Euroopa kultuurikollektsiooni kuuluva digitaalse artikli seast

 • Euroopa raamatukogu

  Otsi Euroopa riiklike raamatukogude infosisu kas sisu või riigi järgi

 • ELi meediraamatukogud

  ELi institutsioonid pakuvad Euroopa uudiseid käsitlevat foto-, video- ja audiomaterjali ringhäälikuorganisatsioonidele, uudisteagentuuridele, ajakirjandusele ning kõigile, kes soovivad ELi käsitlevaid materjale

ELi arhiivid

ELi institutsioonide ajalooarhiivid

Märkus: Igal institutsioonil ja asutusel on oma arhiivitalitus dokumentide haldamiseks kogu nende elutsükli jooksul. Juurdepääs ELi ajalooarhiividele on piiratud 30 aasta nõudega, mis tähendab, et dokumendid muudetakse avalikuks 30 aastat pärast nende koostamist.

Back to top