Ευρωπαϊκή Ένωση

Βιβλιοθήκες και αρχεία

Βιβλιοθήκες και αρχεία

Βιβλιοθήκες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

 • Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο προσωπικό του Συμβουλίου, τους ασκούμενους, τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και το προσωπικό άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Μπορούν επίσης να ζητήσουν πρόσβαση ερευνητές και φοιτητές.

 • Βιβλιοθήκη και Κέντρο Ηλεκτρονικών Πόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Find-eR)

  Στις έντυπες και ηλεκτρονικές συλλογές της Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρείτε πληθώρα πηγών πληροφόρησης για τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ καθώς και πολλά άλλα θέματα

 • Eurolib

  Κοινό δίκτυο των βιβλιοθηκών των οργάνων της ΕΕ, που συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των βιβλιοθηκών χάρη στην ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία και τις ανταλλαγές προσωπικού

Ψηφιακές βιβλιοθήκες

 • Europeana

  Αναζητήστε πληροφορίες μέσα από τα 6 εκατομμύρια ψηφιακά λήμματα που περιέχονται στις ευρωπαϊκές πολιτισμικές συλλογές

 • Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη

  Αναζητήστε το περιεχόμενο των εθνικών βιβλιοθηκών της Ευρώπης ανά είδος περιεχομένου και ανά χώρα

 • Βιβλιοθήκες πολυμέσων της ΕΕ

  Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσφέρουν φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό των ευρωπαϊκών ειδήσεων σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ειδησεογραφικά πρακτορεία, έντυπο Τύπο και σε οποιονδήποτε ζητεί παρόμοιο υλικό για την ΕΕ.

Αρχεία της ΕΕ

Ιστορικά αρχεία των οργάνων της ΕΕ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε όργανο και οργανισμός έχει τη δική του υπηρεσία αρχείων, η οποία διαχειρίζεται τα έγγραφα και τους φακέλους για όσο διαρκεί ο κύκλος ζωής τους. Για την πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία της ΕΕ ισχύει ο κανόνας των 30 ετών, δηλαδή, οι φάκελοι ανοίγουν για το κοινό αφού περάσουν 30 χρόνια από την ημερομηνία της δημιουργίας τους.

Back to top