Evropská unie

Knihovny a archivy

Knihovny a archivy

Knihovny institucí EU

 • Ústřední knihovna Rady Evropské unie

  Knihovna je k dispozici zaměstnancům Rady, stážistům, delegátům z členských států a zaměstnancům jiných institucí EU. O přístup si však mohou zažádat i badatelé a studenti.

 • Knihovna a digitální mediatéka (Find-eR) Evropské komise

  Široká nabídka zdrojů informací o politikách a právních předpisech EU i dalších oblastech – v tištěné i elektronické podobě

 • Eurolib

  Seskupení knihoven institucí EU, které se prostřednictvím kontaktů a výměnných programů snaží zlepšovat výkon svých pracovníků

Digitální knihovny

 • Europeana

  Vyhledávání v 6 milionech digitálních položek náležejících evropským kulturním sbírkám

 • Evropská knihovna

  Vyhledávání v národních knihovnách evropských zemí podle států nebo typu sbírek

 • Audiovizuální knihovny EU

  Evropské instituce dávají k dispozici fotografie, videa a audiozáznamy zpráv o EU, které mohou být využívány provozovateli televizního či rozhlasového vysílání, tiskovými agenturami, novináři apod.

Archivy EU

Historické archivy orgánů EU

UPOZORNĚNÍ: Každá instituce a orgán má oddělení, které se stará o dokumenty a složky po celou dobu jejich existence. Zpřístupňování archivních materiálů EU podléhá lhůtě 30 let – veřejnost dostává k dokumentům přístup po 30 letech od jejich vzniku.

Back to top