European Union website, the official EU website

Библиотеки и архиви

Библиотеки и архиви


Библиотеки на институциите на ЕС

 • Централна библиотека на Съвета на Европейския съюз

  Библиотеката е отворена за служители на Съвета, стажанти, делегати от държавите членки и служители от други институции на ЕС. Научни работници и студенти също могат да поискат достъп.

 • Библиотека на Европейската комисия и център за електронни ресурси (Find-eR) Избор на превод за предходната връзка  English (en )

  Търсете материали за политиките, правото на ЕС и др. в широк набор от печатни и електронни колекции на библиотеката на Европейската комисия

 • Eurolib Избор на превод за предходната връзка  English (en )

  Група институционални библиотеки на ЕС, която подобрява работата на библиотечните служители чрез контакти между библиотеките и обмен на служители

Цифрови библиотеки

 • Европеана

  Търсете в културните колекции на Европеана от над 6 млн. елемента цифрово съдържание

 • Европейска библиотека

  Търсете в съдържанието на националните библиотеки на Европа по вид съдържание или по държава

 • Медийни библиотеки на ЕС

  Институциите на ЕС предлагат фото, видео и аудио материали за актуални европейски събития, които могат да се използват от радио- и телевизионни оператори, новинарски агенции, печата и всеки, които има нужда от материал за ЕС

Архиви на ЕС

Исторически архиви на институциите на ЕС

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички институции и органи имат своя архивна служба, която се грижи за техните документи и досиета през целия им жизнен цикъл. За историческите архиви на ЕС важи 30-годишното правило, съгласно което документите се предоставят за достъп от обществеността 30 години след тяхното изготвяне.