Европейски съюз

Библиотеки и архиви

Библиотеки и архиви

Библиотеки на институциите на ЕС

Цифрови библиотеки

  • Европеана

    Търсете в културните колекции на Европеана от над 6 млн. елемента цифрово съдържание

  • Европейска библиотека

    Търсете в съдържанието на националните библиотеки на Европа по вид съдържание или по държава

  • Медийни библиотеки на ЕС

    Институциите на ЕС предлагат фото, видео и аудио материали за актуални европейски събития, които могат да се използват от радио- и телевизионни оператори, новинарски агенции, печата и всеки, които има нужда от материал за ЕС

Архиви на ЕС

Исторически архиви на институциите на ЕС

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички институции и органи имат своя архивна служба, която се грижи за техните документи и досиета през целия им жизнен цикъл. За историческите архиви на ЕС важи 30-годишното правило, съгласно което документите се предоставят за достъп от обществеността 30 години след тяхното изготвяне.

Back to top