European Union website, the official EU website

Zamestnanci inštitúcií EÚ a zmluvní partneri

Zamestnanci inštitúcií EÚ a zmluvní partneri

  • Príručka pre poskytovateľov informácií

    Príručka Európskej komisie pre pracovníkov podieľajúcich sa na webových stránkach EÚ vrátane správcov internetových stránok, vydavateľov, poskytovateľov obsahu, webových vývojárov a zmluvných partnerov.

  • Grafická identita Európskej komisie

    Základné zásady používania loga a grafickej identity Európskej komisie v rámci celej škály komunikačných produktov.