Európai Unió

Közös uniós fellépés a Covid19 ellen

Közös uniós fellépés a Covid19 ellen

Az Európai Unió és a tagállamai megfeszített ütemben küzdenek a koronavírus-járvány (Covid19) ellen.

Az EU legfontosabb prioritása, hogy védje polgárai egészségét és biztonságát. Emellett az EU és tagállamai határozott lépéseket tesznek a járvány társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítéséért és a munkahelyek megőrzéséért. Az EU minden rendelkezésére álló eszközt bevet azért, hogy segítsen a tagállamoknak összehangolni válaszintézkedéseiket, és folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az aktuális helyzetről és a járvány megfékezését célzó erőfeszítésekről.

Az EU vezetői megállapodtak a Covid19-cel kapcsolatos összehangolt válaszlépésekre vonatkozó prioritásokról, melyek a következők:

 • a vírus terjedésének korlátozása,
 • az orvosi eszközökkel való ellátottság biztosítása,
 • a kezelésekre és az oltóanyagokra irányuló kutatás elősegítése,
 • a foglalkoztatás, a vállalkozások és a gazdaság támogatása.

Megállapodták továbbá, hogy fokozni fogják erőfeszítéseiket azért, hogy a harmadik országokban rekedt uniós polgárok, ha kívánják, hazatérhessenek.

A vírus terjedésének korlátozása

A rendszeres kézmosás nélkülözhetetlen a vírus terjedésének megállításában.Az EU és tagállamai intézkedéseket hoztak a vírus terjedésének megfékezésére és lassítására. A tagországok megállapodtak az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások összehangolt ideiglenes korlátozásáról. A tagországok és a schengeni övezethez tartozó nem uniós országok felkérést kaptak arra, hogy május 15-ig hosszabbítsák meg ezeket az ideiglenes korlátozásokat.

Az uniós intézmények elősegítik a tagállami minisztériumok és hatóságok közötti folyamatos kapcsolattartást és koordinációt annak érdekében, hogy konkrét uniós válaszintézkedéseket dolgozzanak ki. Ez magában foglalja a korlátozások fokozatos megszüntetését, hogy a társadalom és a gazdaság újból életre keljen, és országaink a fellendülés szakaszába léphessenek.

A járvány leküzdését célzó erőfeszítéseket tudományosan megalapozott és összehangolt kockázatkezelési intézkedések támasztják alá. Az erre vonatkozó iránymutatásokat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Európai Bizottság által létrehozott, járványügyi szakértőkből és virológusokból álló tanácsadó testület dolgozta ki.

Az orvosi eszközökkel való ellátottság biztosítása

Egészségügyi felszerelést vivő orvosok és ápolókAz EU együttműködik a tagállamokkal és az ipari szereplőkel annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő védőeszközök és orvosi felszerelések álljanak rendelkezésre EU-szerte. Annak érdekében, hogy megkönnyítse az orvosi felszerelések kínálatának és keresletének gyors uniós szintű összehangolását, a Bizottság létrehozott egy koordinációs központot.

Közös közbeszerzés

Az EU négy közös közbeszerzési eljárást indított arcmaszkokra és más egyéni védőeszközökre:

 • 2020. február 28. – kesztyűre és sebészeti köpenyre irányuló közbeszerzési felhívás;
 • 2020. március 17. – két közbeszerzési felhívás, melyek közül az egyik védőmaszkok, védőkesztyűk, védőszemüvegek, arcvédők, sebészeti maszkok és overálok, a másik lélegeztetőgépek beszerzésére irányul;
 • 2020. március 19. – tesztkészletekre irányuló közbeszerzési felhívás.

Az egyéni védőeszközök gyártásának növelése

Az EU megvitatja az iparági szereplőkkel, hogy miként alakíthatók át a gyártósorok egyéni védőeszközök előállítására. A textilgyártók például maszkokat állíthatnának elő. A gyártók iránymutatást kaptak a gyártás mennyiségének növeléséről az alábbi három területen: maszkok és más egyéni védőeszközök, kézfertőtlenítők és fertőtlenítőszerek, valamint 3D nyomtatás.

Az EU szigorította az egyéni védőeszközök exportjára vonatkozó szabályokat, hogy biztosítsa a megfelelő ellátottságot a tagállamokban.

Orvosi eszközök

Az EU és a tagállamok orvosi eszközök (maszkok és lélegeztetőgépek) közös tartalékkészletének létrehozásán dolgoznak. Ez lesz az ún. rescEU-készlet. A Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ irányítja a felszerelések elosztását. Gondoskodik arról, hogy azok eljussanak oda, ahol a legnagyobb szükség van rájuk a fertőzött betegek kezelése során, az egészségügyi dolgozók védelmében és a járvány terjedésének lassítása érdekében.

Az EU harmonizálta az egészségügyi felszerelésekre vonatkozó európai szabványokat és azokat ingyenesen elérhetővé tette, hogy elősegítse a gyártás növelését. Így a gyártók gyorsabban piacra juttathatják a nagy teljesítményű eszközöket.

A kezelésekre és az oltóanyagokra irányuló kutatás elősegítése

Az EU a következő összegeket mozgósítja, hogy felgyorsítsa és előmozdítsa a Covid19-re irányuló kutatást:

 • 140 millió eurót a koronavírus terjedésének megelőzését és életek megmentését szolgáló oltóanyagok, új kezelések, diagnosztikai vizsgálatok és orvosi rendszerek kifejlesztésére;
 • 48,5 millió eurót, amelyet az EU „Horizont 2020” kutatási keretprogramján keresztül már 18 projektnek és 140 kutatócsoportnak ítéltek oda;
 • az Európai Innovációs Tanács vállalkozásfejlesztő programja keretében 164 millió eurót kkv-knak és startupoknak olyan innovatív megoldásokra, amelyek előmozdítják a Covid19-járvány leküzdését.

Rákkutató laboratóriumban dolgozó nőA Bizottság továbbá – az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelre vonatkozó uniós kezességvállalás formájában – 80 millió eurós támogatást ajánlott fel egy innovatív európai oltóanyagfejlesztő cég, a CureVac számára. A vállalat célja, hogy 2020 júniusáig megkezdje egy oltóanyag klinikai vizsgálatát.

 

Több partnerével együttműködve az EU beindította az európai Covid19-adatplatformot, hogy lehetővé tegye a rendelkezésre álló kutatási adatok késedelem nélküli összegyűjtését és megosztását. Emellett egy hackatont is szervez, és globális online adománygyűjtésnek ad fórumot, amelynek célja, hogy forrásokat gyűjtsön a védőoltás kifejlesztésére irányuló kutatásokhoz.

A koronavírus-világjárvány ellen egységes globális fellépés szükséges. A világnak gyorsan ki kell fejlesztenie és be kell vezetnie hatékony diagnosztikai módszereket, kezeléseket és oltóanyagot. Az Európai Unió és partnerei 2020. május 4-én nemzetközi adománygyűjtést rendeznek, amelynek célja, hogy 7,5 milliárd euró összegű kezdeti finanszírozást biztosítson a globális együttműködés beindításához. Tájékozódjon részletesebben a koronavírus-járvány elleni globális válaszintézkedésekről.

A munkahelyek védelme és a vállalkozások támogatása

Az EU és tagállamai azon dolgoznak, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a Covid19-járvány társadalmi-gazdasági következményeit, és visszatérjenek a fenntartható növekedés útjára.

Az EU 540 milliárd eurós csomagot terjesztett elő a tagállamok támogatására. Az intézkedéscsomag közvetlen biztonsági hálót jelent a munkavállalóknak, a vállalkozásoknak és az uniós országoknak egyaránt.

Az EU gyors lépéseket tett annak érdekében, hogy uniós forrásokkal segítse a tagállamokat. A következő pénzösszegeket irányította át:

 • 37 milliárd euró a strukturális alapokból az uniós országok és polgáraik támogatására a járvány elleni küzdelemben;
 • támogatás 800 millió euró összeghatárig az EU Szolidaritási Alapjából, amelyet úgy módosítottak, hogy támogatást nyújthasson a tagállamoknak a népegészségügyi válságok – így a jelenlegi Covid19-járvány – idején;
 • további 3,1 milliárd euró a 2020. évi költségvetésből a Covid19-válság kezelésére.

Emellett az EU rugalmasabbá tette a strukturális alapok felhasználását is. Így a tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, hogy forrásokat csoportosítsanak át különböző alapok és régiók között, hogy kielégítsék a járvány okozta társadalmi és gazdasági károk enyhítésével kapcsolatos szükségleteiket. Emellett akár 100%-os finanszírozást is kérhetnek az uniós költségvetésből a Covid19-válságot kezelő programok céljaira.

Az EU egyedi intézkedéseket fogadott el egyes, a válság által súlyosan érintett szakmák megsegítésére, és azért, hogy a lehető legjobban védje a lakosság legkiszolgáltatottabb csoportjait a válság hatásaitól. E célból növelte a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap hatókörét.

Az EU az uniós költségvetési szabályok teljes rugalmasságát latba veti annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a válság közepette az egészségügyi rendszerek és a vállalkozások támogatásában, valamint a munkahelyek megőrzésében. Az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok is lazultak, hogy a kormányok likviditást tudjanak biztosítani a gazdaságnak az emberek megélhetése, a vállalkozások fennmaradása és a munkahelyek megőrzése érdekében.

A gazdasági folytonosság biztosítása érdekében az EU együttműködik a tagállamokkal az áruszállítást szolgáló elsőbbségi útvonalak létrehozásában. Erre mindenképp szükség van ahhoz, hogy az alapvető áruk és szolgáltatások zavartalanul áramolhassanak a belső határainkon belül.

Az Európai Beruházási Bank 40 milliárd euró összeghatárig terjedő sürgősségi támogatási csomagjával likviditási támogatást kínál a nehéz helyzetbe került kis- és középvállalkozások megsegítésére. Az Európai Központi Bank 750 milliárd eurós pandémiás vészhelyzeti programot jelentett be magán- és állami értékpapírok vásárlására a válság idején. Ez kiegészíti a korábban bejelentett 120 milliárd eurós programot.

Az EU gazdaságélénkítési tervet készít, mely a következő hosszú távú uniós költségvetésre (többéves pénzügyi keret) vonatkozó átdolgozott javaslaton fog alapulni. A gazdaságélénkítési terv elősegíti a zöld és digitális átállást is, és figyelembe veszi a jelenlegi válságból levonható, az EU felkészültségét és ellenálló képességét érintő tanulságokat.

Az uniós szolidaritás a gyakorlatban

Kilábalás a válságból együttes erővelAz EU országai, régiói és városai segítséget nyújtanak szomszédaiknak és a leginkább rászorulóknak: védőmaszkokat és egyéb egészségügyi eszközöket adományoznak, betegeket vesznek át kezelésre, és segítenek hazajuttatni a külföldön rekedt uniós polgárokat. Európa most a szolidaritás legjobb példáját mutatja.

 

Az európai szolidaritás példái:

 • Franciaország egymillió maszkot adományozott Olaszországnak;
 • Németország 7 tonna orvosi felszerelést küldött Olaszországba, többek között lélegeztetőgépeket és érzéstelenítő maszkokat életmentéshez;
 • Csehország 10 ezer védőruhát és 3D-nyomtatású légzőkészülékeket szállított Olaszországba;
 • Ausztria, Németország és Luxemburg Olaszországból és Franciaországból fogad betegeket;
 • Lengyelország, Románia és Németország orvosokat küldött olaszországi kórházakba;
 • félmillió európai polgár kapott segítséget a külföldről való hazatéréshez.

Tájékoztató: Európai szolidaritás a gyakorlatban

Az Unió ezenfelül egy átfogó, 20 milliárd euró összegű válaszintézkedés-csomagot is biztosít, ezzel támogatva a partnerországok erőfeszítéseit a világjárvány leküzdésére.

Mivel az emberek többsége nincs pontosan tudatában annak, mi mindent tesz az Európai Unió a Covid19 leküzdésére, az európai intézmények elindították az #EuropeansAgainstCovid19 figyelemfelkeltő kampányt. A kampány bemutatja, hogyan kezeli az Európai Unió a válság népegészségügyi és gazdasági hatásait, és rámutat arra, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, ha együtt nézünk szembe a kihívással – az európai szolidaritás és egység szellemében.

A Covid19-cel kapcsolatos dezinformáció elleni küzdelem

DezinformációAz EU fokozza erőfeszítéseit a dezinformáció és a téves tájékoztatás elleni küzdelem terén. Nagyon fontos, hogy mindenki hozzáférhessen a Covid19-járvánnyal kapcsolatos naprakész és hiteles információkhoz.

Az EU átlátható, aktuális és tényeken alapuló tájékoztatással lép fel a koronavírus-vírus vonatkozású, szándékosan félrevezető információkkal szemben. A tudományba vetett bizalom életeket ment.

A dezinformáció elleni küzdelem jegyében az EU szorosan együttműködik az online platformokkal. Arra kéri őket, hogy helyezzék előtérbe a hiteles forrásokat, illetve a tényellenőrzés során valótlannak vagy félrevezetőnek ítélt tartalmakat sorolják hátrébb, és távolítsák el az illegális vagy a testi épséget potenciálisan veszélyeztető információkat.

A folyamatosan frissített www.EUvsDisinfo.eu weboldalon ez idáig 110 koronavírus-vonatkozású szándékos félretájékoztatást tettek közzé.

Ön is segíthet azzal, hogy ellenőrzi a hallottak-olvasottak tényszerűségét, és nem osztja meg másokkal a kétes forrásból származó, ellenőrizetlen információkat!

További információk az uniós fellépésről

Globális fellépés a koronavírus ellen

Európai Bizottság: Koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések

Az Európai Unió Tanácsa: A Covid19-cel kapcsolatos uniós válaszlépések áttekintése

Európai Parlament: Európai összefogás a Covid19 ellen

Európai Központi Bank: A koronavírus-válsággal kapcsolatos válaszintézkedéseink

Európai Bíróság: Változások az igazságszolgáltatásban a Covid19-világjárvány következményeként

Európai Számvevőszék: Covid19-válaszintézkedések

Régiók Európai Bizottsága: Covid19-információcsere-platform régióknak és városoknak

További információk a válaszintézkedésekről az egyes területeken

Népegészségügy

Utazás, közlekedés, áruszállítás

Gazdaság

Válságkezelés és szolidaritás

Kutatás és innováció

Küzdelem a dezinformáció ellen

Digitális technológiák

Statisztikák és grafikonok

Az EU/EGT és az Egyesült Királyság statisztikái

Globális statisztikák

Frissített, interaktív információk

Kapcsolódó linkek

Általános információk a Covid19-ről

Európai koordinált válasz a koronavírusra: Kérdések és válaszok

EU/EGT és az Egyesült Királyság – naprakész információk

Covid19-tájékoztató (pdf)

Naptár, legfrissebb dokumentumok

Kövesse nyomon a legújabb fejleményeket, és szóljon hozzá a témához a közösségi felületeken!

#EuropeansAgainstCovid19, #UnitedAgainstCoronavirus, #StrongerTogether, #GlobalResponse

Az EU-tagállamok egészségügyi hatóságainak tweetjei

Egyéb közösségi hálózatok

Back to top