Europska unija

Zajednički odgovor EU-a na pandemiju bolesti COVID-19

Zajednički odgovor EU-a na pandemiju bolesti COVID-19

Europska unija i njezine države članice danonoćno rade na suzbijanju bolesti COVID-19.

Zaštita zdravlja i sigurnosti naših građana glavni je prioritet EU-a. Usto, EU i njegove države članice poduzimaju odlučne mjere za ublažavanje negativnih učinaka pandemije na društvo i gospodarstvo i za očuvanje radnih mjesta. EU mobilizira sva sredstva kojima raspolaže kako bi se državama članicama pomoglo u koordinaciji nacionalnih odgovora, što uključuje pružanje objektivnih informacija o širenju virusa i poduzetim mjerama za njegovo suzbijanje.

Čelnici EU-a postigli su dogovor o nizu prioriteta za koordinaciju odgovora EU-a na pandemiju bolesti COVID-19:

 • ograničavanje širenja virusa
 • osiguravanje medicinske opreme
 • poticanje istraživanja u području liječenja i cjepiva
 • očuvanje radnih mjesta te pružanje potpore poduzećima i gospodarstvu.

Složili su se i da pojačaju napore kako bi omogućili da se građani EU-a blokirani u trećim zemljama vrate u matične zemlje ako to žele.

Ograničavanje širenja virusa

Pranje ruku radi suzbijanja širenja virusaEU i njegove države članice poduzimaju mjere da ograniče i uspore širenje virusa. EU je postigao dogovor o koordiniranim privremenim ograničenjima neobveznih putovanja u EU. Države članice i zemlje pridružene Schengenu pozvane su da produlje ta privremena ograničenja do 15. svibnja.

Institucije EU-a olakšavaju stalne kontakte i koordinaciju između nacionalnih ministarstava i tijela kako bi se osmislile konkretne mjere EU-a za odgovor na krizu. To uključuje postupno ukidanje mjera za sprečavanje širenja virusa kako bi se prešlo na fazu oporavka i ponovno pokrenula naša društva i gospodarstva.

Sva ta nastojanja imaju uporište u koordiniranim mjerama upravljanja rizikom koje se temelje na znanstvenim spoznajama. Te se mjere oblikuju u skladu sa smjernicama koje su izradili Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti i savjetodavno povjerenstvo epidemiologa i virologa koje je osnovala Europska komisija.

Osiguravanje medicinske opreme

Liječnici i medicinske sestre nose medicinsku opremuEU surađuje sa svojim državama članicama i industrijom kako bi osigurao da odgovarajuća zaštitna oprema i medicinska oprema budu dostupne diljem Europe. Kako bi se osiguralo brže usklađivanje ponude i potražnje za medicinskom opremom na razini EU-a, osnovan je „Mehanizam za razmjenu medicinske opreme”.

Zajednička javna nabava

EU je pokrenuo četiri zajednička postupka javne nabave za zaštitne maske i drugu osobnu zaštitnu opremu:

 • 28. veljače 2020. – poziv za nabavu rukavica i kirurških ogrtača
 • 17. ožujka 2020. – dva poziva za nabavu, prvi za maske, rukavice, zaštitne naočale, štitnike za lice, kirurške maske i kombinezone, a drugi za respiratore
 • 19. ožujka – poziv za nabavu kompleta za testiranje

Veća proizvodnja osobne zaštitne opreme

EU trenutačno raspravlja s industrijom o tome kako prilagoditi proizvodne linije kako bi se proizvodilo više osobne zaštitne opreme. Primjerice, maske bi mogli proizvoditi proizvođači tekstila. Proizvođači su dobili upute kako povećati proizvodnju u tri područja: maske i druga osobna zaštitna oprema, sredstva za čišćenje i dezinfekciju ruku i 3D tisak.

EU je regulirao izvoz osobne zaštitne opreme izvan EU-a kako bi osigurao adekvatnu opskrbu u svim državama članicama.

Medicinska oprema

EU i države članice rade na uspostavi zajedničke europske pričuve medicinske opreme u sustavu rescEU koja se sastoji od maski i respiratora. Za distribuciju opreme zadužen je Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije, koji se brine o tome da se ona šalje onamo gdje je najpotrebnija za liječenje zaraženih pacijenata, zaštitu zdravstvenih djelatnika i usporavanje širenja virusa.

EU je uskladio europske norme za medicinsku opremu i omogućio besplatan pristup tim normama kako bi se ubrzalo povećanje proizvodnje. Tako će proizvođači visokokvalitetnu opremu moći brže stavljati na tržište.

Poticanje istraživanja u području liječenja i cjepiva

EU potiče i promiče istraživanja bolesti COVID-19 mobilizacijom:

 • 140 milijuna eura za razvoj cjepiva, novih postupaka liječenja, dijagnostičkih testova i zdravstvenih sustava kako bi se spriječilo širenje koronavirusa i spasili životi
 • 48,5 milijuna eura koji su već dodijeljeni za 18 projekata i 140 istraživačkih timova u okviru EU-ova istraživačkog programa Obzor 2020.
 • 164 milijuna eura za mala i srednja poduzeća te novoosnovana poduzeća za inovativna rješenja za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 u okviru Akceleratora Europskog vijeća za inovacije.

Djelatnica u laboratoriju za istraživanje rakaOsim toga, EU je CureVacu, inovativnom europskom poduzeću koje se bavi razvojem cjepiva, ponudio do 80 milijuna eura financijske potpore u obliku jamstva EU-a za zajam Europske investicijske banke. To poduzeće nastoji pokrenuti kliničko ispitivanje cjepiva do lipnja 2020.

 

Zajedno s nekoliko partnera EU je pokrenuo Europsku platformu za podatke o bolesti COVID-19 kako bi se istraživačima omogućilo brzo prikupljanje i razmjena podataka. Organizirao je i hakaton te će pokrenuti globalnu internetsku donatorsku konferenciju za prikupljanje sredstava za razvoj cjepiva.

Pandemija koronavirusa iziskuje globalni odgovor. Svijet mora brzo razviti i primijeniti učinkovitu dijagnostiku, postupke liječenja i cjepivo. Europska unija i njezini partneri domaćini su međunarodne donatorske konferencije koja počinje 4. svibnja 2020., a cilj joj je prikupiti 7,5 milijardi eura početnog financiranja za pokretanje globalne suradnje. Saznajte više o globalnom odgovoru na koronavirus.

Potpora radnim mjestima i poduzećima

Djelatnica u trgovini nosi zaštitnu masku i rukavice tijekom pandemije koronavirusaEU i njegove države članice poduzimaju mjere za ublažavanje socioekonomskih posljedica pandemije bolesti COVID-19 i povratak na put održivog rasta.

EU je predložio paket od 540 milijardi eura za potporu državama članicama. Paket se sastoji od triju sigurnosnih mreža koje bi trebalo neposredno uvesti, za radnike, poduzeća i države članice EU-a.

EU je poduzeo hitne mjere za preusmjeravanje sredstava EU-a kako bi pomogao državama članicama:

 • 37 milijardi eura iz strukturnih fondova za potporu državama članicama i njihovim građanima u borbi protiv pandemije
 • do 800 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU-a, koji je izmijenjen kako bi se pružila potpora državama članicama pogođenima javnozdravstvenim krizama poput one uzrokovane bolešću COVID-19
 • dodatnih 3,1 milijardi eura osiguranih iz proračuna za 2020. radi odgovora na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19.

Osim toga, EU je povećao fleksibilnost u pogledu uporabe strukturnih fondova. To omogućuje državama članicama da prenose novac između različitih fondova i regija kako bi ispunile svoje potrebe kad je riječ o ublažavanju društvene i gospodarske štete nastale uslijed pandemije. Mogu zatražiti i do 100 % financijskih sredstava iz proračuna EU-a za programe koji se bave učincima pandemije bolesti COVID-19.

EU je donio konkretne mjere kako bi pomogao određenim strukama pogođenima krizom i sveo na najmanju moguću mjeru učinke pandemije na najsiromašnije građane EU-a povećanjem dosega fonda za pomoć najpotrebitijima.

EU primjenjuje maksimalnu fleksibilnost fiskalnih pravila EU-a kako bi pomogao nacionalnim vladama da pruže potporu zdravstvenim sustavima i poduzećima te očuvaju radna mjesta tijekom krize. Pravila EU-a o državnim potporama ublažena su kako bi vlade mogle osigurati likvidnost gospodarstva te pomoći građanima i poduzećima, a time i očuvati radna mjesta.

Kako bi se osigurao gospodarski kontinuitet, EU surađuje s državama članicama radi uspostave prioritetnih prometnih traka za prijevoz robe. To je neophodno za održavanje protoka osnovnih dobara i usluga unutar naših unutarnjih granica.

Europska investicijska banka nudi potporu za likvidnost kako bi malim i srednjim poduzećima pogođenima krizom pomogla s paketom potpore za hitne slučajeve u iznosu do 40 milijardi eura. Europska središnja banka najavila je program za ublažavanje krize uzrokovane pandemijom u iznosu od 750 milijardi eura za kupnju privatnih i javnih vrijednosnih papira. Prije toga je najavila i program u vrijednosti od 120 milijardi eura.

EU priprema plan oporavka koji se temelji na dorađenom prijedlogu za sljedeći dugoročni proračun EU-a (višegodišnji financijski okvir). To uključuje i omogućavanje paralelnog prelaska na zelenije i digitalno društvo te izvlačenje pouka iz ove krize u pogledu spremnosti i otpornosti EU-a.

Solidarnost EU-a na djelu:

Zajedno ćemo prebroditi ovu krizuZemlje, regije i gradovi diljem EU-a pomažu svojim susjedima i onima kojima je pomoć najpotrebnija donacijama zaštitne opreme kao što su maske, liječenjem pacijenata iz drugih država i olakšavanjem vraćanja kući građana blokiranih u inozemstvu. To je europska solidarnost na djelu.

 

Primjeri europske solidarnosti:

 • Francuska je Italiji donirala milijun maski
 • Njemačka je Italiji isporučila 7 tona medicinske opreme koja pomaže u spašavanju života, uključujući respiratore i maske za anesteziju.
 • Češka je Italiji dostavila 10 000 zaštitnih odijela i trodimenzionalno tiskanih respiratora
 • Austrija, Njemačka i Luksemburg primaju pacijente iz Italije i Francuske
 • Poljska, Rumunjska i Njemačka poslale su ekipe liječnika u Italiju kako bi pomogle u bolnicama
 • pola milijuna europskih građana primilo je pomoć u povratku kući iz inozemstva.

Informativni članak: Europska solidarnost na djelu

EU se obvezao i na paket za globalni odgovor u vrijednosti od 20 milijardi eura, kojim će se poduprijeti napori partnerskih zemalja u borbi protiv pandemije.

Dok se Europska unija u borbi protiv pandemije bolesti COVID-19 angažira puno više nego što većina ljudi trenutačno zna, europske su institucije pokrenule kampanju #EuropeansAgainstCovid19. Ona pokazuje kako Europska unija radi na uklanjanju negativnih učinaka ove krize na javno zdravlje i gospodarstvo i kako možemo uspjeti samo ako joj se zajedno suprotstavimo, u europskom duhu solidarnosti i jedinstva.

Borba protiv dezinformacija o bolesti COVID-19

DezinformacijeEuropska unija intenzivira borbu protiv pogrešnih i lažnih informacija. Pristup vjerodostojnim izvorima kako bi se dobile ažurirane informacije o pandemiji bolesti COVID-19 važniji je no ikad.

EU čini sve kako bi suzbio dezinformacije o virusu transparentnom i pravodobnom komunikacijom koja se temelji na činjenicama. Povjerenjem u znanost spašavaju se životi.

U borbi protiv dezinformacija EU blisko surađuje s internetskim platformama i potiče ih da promiču vjerodostojne izvore, smanje vidljivost sadržaja koji se ispostave lažnima ili obmanjujućima i uklone sadržaje koji bi mogli biti štetni za zdravlje ili nezakoniti.

Na stranici www.EUvsDisinfo.eu otkriveno je, objavljeno i ažurirano više od 110 neistinitih priča o koronavirusu.

I vi možete pomoći: provjerite istinitost podataka koje čujete i ne dijelite neprovjerene informacije iz sumnjivih izvora!

Više informacija o mjerama koje poduzima EU

Globalni odgovor na koronavirus

Europska komisija: Odgovor na pandemiju koronavirusa

Vijeće Europske unije: Pregled odgovora EU-a na izbijanje bolesti COVID-19

Europski parlament: Europljani protiv bolesti COVID-19

Europska središnja banka: Naš odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa

Sud Europske unije: Prilagodba sudske aktivnosti zbog pandemije bolesti COVID-19

Europski revizorski sud: Mjere koje je Sud uveo u pogledu pandemije bolesti COVID-19

Europski odbor regija: Platforma za razmjenu za suradnju među regijama i gradovima u kontekstu pandemije bolesti COVID-19

Više informacija o područjima odgovora

Javno zdravlje

Putovanja i promet

Gospodarstvo

Upravljanje kriznim situacijama i solidarnost

Istraživanje i inovacije

Borba protiv dezinformacija

Digitalne tehnologije

Statistički podaci i grafikoni

Statistički podaci za EU/EGP i Ujedinjenu Kraljevinu

Globalni statistički podaci

Interaktivni ažurirani prikaz

Druge poveznice

Opće informacije o bolesti COVID-19

Koordinirani europski odgovor na koronavirus: Pitanja i odgovori

EU/EGP i Ujedinjena Kraljevina – izvori ažuriranih informacija

Informativni letak o bolesti COVID-19 (PDF)

Kalendar i najnoviji dokumenti

Pratite najnoviji razvoj događaja i uključite se na društvenim mrežama

#EuropeansAgainstCovid19, #UnitedAgainstCoronavirus, #StrongerTogether, #GlobalResponse

Tweetovi zdravstvenih tijela u državama članicama EU-a

Na drugim društvenim mrežama

Back to top