Den Europæiske Union

EU's fælles reaktion på covid-19

EU's fælles reaktion på covid-19

EU mobiliserer alle de ressourcer, der er til rådighed for at hjælpe medlemslandene med at koordinere deres reaktion på coronakrisen. Det omfatter bl.a. objektiv information om spredningen af virusset, en effektiv indsats for at dæmme op for den og en række foranstaltninger, der er truffet for at udbedre de økonomiske og samfundsmæssige skader, som pandemien har forårsaget.

Fra denne side kan du få adgang til de særlige websites og ressourcer, der er offentliggjort af EU's institutioner og organer samt EU-landene.

De vigtigste begivenheder

Safe Covid-19 vaccines for Europeans

Verdenstopmødet om sundhed – 21. maj 2021

Verdens ledere, internationale og regionale organisationer og sundhedsorganer mødes for at dele erfaringer fra pandemien og blive enige om principper for forebyggelse af og reaktion på globale sundhedskriser. 

Safe Covid-19 vaccines for Europeans

Sikre covid-19-vacciner til alle europæere

Sikre og effektive vacciner er den eneste permanente løsning på pandemien. Europa-Kommissionen har forhandlet intenst for at opbygge et varieret udbud af vacciner til EU-borgerne til fornuftige priser.

Genopretningsplanen for Europa

Genopretningsplanen for Europa

Det er lykkedes EU's ledere at nå til enighed om genopretningsplanen for Europa. I alt ca. 1,8 bio. EUR vil hjælpe Europa på vej mod en bæredygtig og modstandsdygtig genopretning.

EU's indsats

Her er en tidslinje med de aktiviteter, EU-institutionerne har sat i gang siden coronakrisen brød ud.

 Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank

Reaktion på coronapandemien: pengepolitiske foranstaltninger og banktilsynsforanstaltninger
Den Europæiske Investeringsfond

Den Europæiske Investeringsfond

Reaktion på covid-19-pandemien

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Reaktion på covid-19-udbruddet


Europæisk solidaritet i aktion

Lande, regioner og borgere i hele EU har rakt en hjælpende hånd til nabolandene i denne krisetid. Nedenfor finder du historier om europæisk solidaritet, når den er bedst.

#EuropeansAgainstCovid19

Coronavirus: Europæisk solidaritet i aktion

Europeans versus COVID-19

Bekæmpelse af misinformation

Coronavirusudbruddet i Europa har ført til en bølge af ofte farlige falske og vildledende informationer. Bekæmpelse af desinformation, misinformation og udenlandsk indblanding er en fælles indsats, der involverer alle EU-institutioner, alle EU-lande, civilsamfundet og en række onlineplatforme.

Europa-Parlamentet vil bekæmpe disinformation

Bekæmpelse af desinformation (Rådet for Den Europæiske Union)

Sådan bekæmper vi misinformation (Europa-Kommissionen)

Genopretningsplan for Europa

For at afbøde de økonomiske og samfundsmæssige skadevirkninger af coronaviruspandemien, kickstarte den europæiske genopretning og beskytte og skabe job foreslår Europa-Kommissionen en omfattende genopretningsplan for Europa, der skal udnytte EU-budgettet fuldt ud.

En genopretningsplan for Europa (Rådet for Den Europæiske Union – den seneste udvikling og tidsplan)

Genopretningsplan for Europa (Europa-Kommissionen)

EU-landene, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Storbritannien

Kilder til ajourførte oplysninger om covid-19 i EU/EØS og Storbritannien

Følg de seneste fremskridt, og engagér dig på de sociale medier

Twitter-logoet#StrongerTogether, #EuropeansAgainstCovid19, #UnitedAgainstCoronavirus, #GlobalResponse

Tweets fra sundhedsmyndighederne i EU-landene

Andre sociale medier

Billeder og videoer fra EU-landene

Back to top