Европейски съюз

Общите мерки на ЕС в отговор на COVID-19

Общите мерки на ЕС в отговор на COVID-19

ЕС мобилизира всички налични средства, за да помогне на държавите членки да координират своите мерки, което включва предоставяне на обективна информация за разпространението на вируса, ефективните действия за неговото ограничаване и мерките за преодоляване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията.

От тази страница имате достъп до специалните уебстраници и ресурси, публикувани от институциите и органите на ЕС и от страните членки.

Акценти

Safe Covid-19 vaccines for Europeans

Световна среща на високо равнище по въпросите на здравето – 21 май 2021 г.

Световни лидери и представители на международни и регионални организации и здравни органи ще споделят поуките, извлечени от пандемията, и ще договорят принципи за предотвратяване и реакция на световни здравни кризи.

Safe Covid-19 vaccines for Europeans

Безопасни ваксини срещу COVID-19 за европейците

Безопасни и ефективни ваксини - това е нашият дълготраен начин за излизане от пандемията. Европейската комисия провежда интензивни преговори за създаване на разнообразно портфолио от ваксини на достъпни цени за гражданите на ЕС.

План за възстановяване за Европа

План за възстановяване за Европа

Лидерите на ЕС постигнаха съгласие относно плана за възстановяване за Европа. Общо около 1,8 трилиона евро ще бъдат използвани за насочване на Европа по пътя към устойчиво и стабилно възстановяване.

Действия на ЕС

Хронология на действията на институциите на ЕС след началото на кризата.

 Европейска централна банка

Европейска централна банка

Мерки във връзка с извънредната ситуация, породена от пандемията от коронавирус — парична политика и банков надзор
Европейски инвестиционен фонд

Европейски инвестиционен фонд

Мерки в отговор на пандемията от COVID-19

Европейски надзорен орган по защита на данните

Европейски надзорен орган по защита на данните

Мерки в отговор на пандемията от COVID-19


Европейската солидарност в действие

В тези времена на криза държави, региони и граждани в целия ЕС подават ръка на своите съседи. По-долу можете да прочетете за отлични примери за европейска солидарност.

#EuropeansAgainstCovid19

Коронавирус: Европейската солидарност в действие

Европейците срещу COVID-19

Борба с дезинформацията

Пандемията от COVID-19 в Европа е съпроводена от вълна от често пъти опасна невярна и подвеждаща информация. Борбата с дезинформацията, невярната информация и чуждестранната намеса сe води съвместно от европейските институции, държавите членки на ЕС, гражданското общество и онлайн платформите.

Как да се борим с дезинформацията (Европейски парламент)

Борба с дезинформацията (Съвет на Европейския съюз)

Борба с дезинформацията (Европейска комисия)

План за възстановяване за Европа

За да се помогне за преодоляване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус, и за да се стимулират европейското възстановяване, запазването и създаването на работни места, Европейската комисия предлага мащабен план за възстановяване за Европа, чрез който ще се използва пълният потенциал на бюджета на ЕС.

План за възстановяване за Европа (Съвет на Европейския съюз, последни развития и хронология)

План за възстановяване за Европа (Европейска комисия)

Държавите от ЕС, Европейското икономическо пространство и Обединеното кралство

Източници на информация относно пандемията от коронавирус (COVID-19) в ЕС/ЕИП и Обединеното кралство

Следете новостите и бъдете активни в социалните медии

Лого на Twitter#StrongerTogether, #EuropeansAgainstCovid19, #UnitedAgainstCoronavirus, #GlobalResponse

Съобщения в Twitter от здравните органи в държавите от ЕС

Други социални мрежи

Снимки и видеоматериали от страните от ЕС

Back to top